Instellen gebruiker-accounts

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Instellingen in DBFACTw >

Instellen gebruiker-accounts

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U gaat van uw bank ook verschillende eBanking User-ID’s krijgen per gebruiker die aan eBanking gaat doen.

Een bank kan namelijk per gebruiker (eBanking User ID) verschillende machtigingen toewijzen. De ene gebruiker mag bijvoorbeeld wel betalingen uitvoeren vanuit rekening A maar niet vanuit rekening B.

Elke gebruiker die met Isabel werkt in de firma gaat een aparte gebruikerskaart krijgen met een unieke ID (Token-ID).

 

U kan opnieuw in DBFACTw op basis van uw login-kaart. Hiervoor gaat u naar direct-menu 1259, ‘Ophalen account-gegevens (online)’.

 

Het paswoordscherm gaat worden getoond en vervolgens gaat DBFACTw een overzicht geven van de beschikbare account-gegevens.

 

 

Druk ook deze lijst af zodat we dit kunnen instellen in DBFACTw.

Hiervoor gaan we nu naar direct-menu 1256, ‘eBanking User ID’s’.

 

 

Benodigde recht : 205

 

In dit scherm moeten we dus een eBanking User ID gaan koppelen met een DBFACTw-gebruiker en een eBanking Contract-ID.

 

Bovenaan geeft u de eBanking User ID in. Daaronder welke gebruiker in DBFACTw met deze user ID gaat werken en daaronder welk Contract-ID gekoppeld is aan de User ID.