Instellen contract-gegevens

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Instellingen in DBFACTw >

Instellen contract-gegevens

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Heel belangrijk is het instellen van de verschillende contract-ID’s.

In DBFACTw gaat u betalingen kunnen uitvoeren vanuit een bepaalde bankrekening of CODA-berichten ophalen welke betalingen bevat op een bepaalde bankrekening.

 

Uw bank(en) gaat u hiervoor voor uw rekeningen een eBanking Contract-ID geven. Neem contact op met uw bank als u deze ID’s (nog) niet in uw bezit heeft.

Ga ervan uit dat u één eBanking Contract-ID krijgt voor al uw rekeningen bij een bank. Soms kan hiervan worden afgeweken.

 

Hoe dient u dit nu in te stellen in DBFACTw ? Wel, eerst en vooral moet u al in het bezit zijn van een Isabel ‘Secure Signing Card’ en het bijbehorende paswoord.

 

 

Met deze kaart kan u in DBFACTw een lijst van de gekoppelde contract-ID’s opvragen.

Hiervoor gaat u naar direct menu 1258, ‘Ophalen contract-gegevens (online)’.

 

 

Het paswoordscherm gaat worden getoond en vervolgens gaat DBFACTw een overzicht geven van de beschikbare Contract-ID’s.

 

 

Naam rekeninghouder : naam van de rekening

eBanking Contract ID : tot welke eBanking Contract ID het rekeningnummer behoort

Land : tot welk land de rekening behoort

Bank ID (Isabel) : ID van de bank zoals gekend bij Isabel (is niet gelijk met de bank ID in DBFACTw)

Banknaam (Isabel) : banknaam zoals gekend bij Isabel (is niet gelijk met de banknaam in DBFACTw)

Rekeningnummer : Rekeningnummer van de bank

Rekeningnummer IBAN : IBAN rekeningnummer van de bank

Protocol : protocolnummer van de bank

DBFw: contract-bank : of de koppeling bank – eBanking contract ID in DBFACTw bestaat

DBFw: bank : of de bank in DBFACTw bestaat

DBFw: contract : of het eBanking contract ID in DBFACTw bestaat

 

U kan dit overzicht afdrukken en alles manueel instellen of u kan gebruik maken van de knoppen onder de grid om het hele proces wat te versnellen en te vereenvoudigen.

 

Voor elke bankrekening van waaruit u betalingen met Isabel uitvoert moet een bank worden aangemaakt in DBFACTw.

 

Bij het laden van dit overzicht wordt aan elke regel een kleur toegewezen.

Groen wil zeggen dat de bank (kolom ‘Rekeningnummer’) reeds bestaat in DBFACTw. Er gaat vervolgens automatisch een vinkje komen te staan in de kolom ‘DBFACTw: bank’.

Oranje wil zeggen dat de bank nog niet bestaat in DBFACTw maar de teruggekregen gegevens zijn aanwezig. In de kolom ‘DBFACTw: bank

Rood wil zeggen dat de teruggekregen gegevens onvolledig zijn en er dus ook geen bank aan gekoppeld kan worden.

 

Indien een oranje regel is gemarkeerd zal onderaan de knop <Bank aanmaken> beschikbaar komen te staan. U kan hiermee snel de bank aanmaken in DBFACTw. De banknaam, het bankrekeningnummer en het protocolnummer worden automatisch overgenomen in het scherm .

 

 

Belangrijk is dat u bij de aanmaak van een nieuwe bank de grootboekrekening en het identificatie/protocolnummer invult.

 

Nadat de bank is bewaard, zal het overzichtsscherm automatisch vernieuwd worden. De regel zal groen worden en het vinkje in de kolom ‘DBFACTw: bank’ zal AAN staan.

 

Als u op een groene regel staat zal de knop <Bank opvragen> ter beschikking staan en kan u de bank in DBFACTw opvragen.

 

Nadat de banken aangemaakt zijn, moeten we controleren of de eBanking Contract ID’s bestaan in DBFACTw en dat de banken gekoppeld zijn met deze eBanking Contract ID’s.

We gaan m.a.w. de kolommen ‘eBanking Contract ID’ en ‘Rekeningnummer’ koppelen met elkaar.

 

Hiervoor bestaat de knop <Check contract>.

Als de kolommen ‘DBFw: contract-bank’ en ‘DBFw: contract’ aangevinkt zijn, is deze optie niet beschikbaar omdat de eBanking Contract ID bestaat in DBFACTw evenals de koppeling van dit contract met het rekeningnummer.

 

Bij het klikken op de knop worden dus 2 controles gedaan :

1.Eerst wordt gekeken of de eBanking Contract ID bestaat in DBFACTw. Indien dit niet het geval wordt er gevraagd dit Contract ID aan te maken.

2.Vervolgens wordt nagegaan of de koppeling Contract ID <> bankrekening bestaat. Indien dit niet het geval is wordt er gevraagd om deze koppeling aan te maken. Het scherm wordt vervolgens getoond.

 

 

Na het eventueel aanmaken van koppelingen, wordt opnieuw het overzichtsscherm vernieuwd zodat u direct kan zien welke koppelingen (eventueel) nog moeten worden gelegd.