Instellen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure >

Instellen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U wenst een PDA in te stellen voor gebruik van de inventarisprocedure. Volgende punten moeten daarvoor in acht genomen worden:

 

Terminal services

- U configureert een terminal server sessie voor de PDA.

- Omgevingsvariabele: DBFWSCREEN = VGA of QVGA

- U configureert zo dat DBFACTw automatisch opstart in die sessie

- Omgevingsvariabele: wmachine = xx (met xx een eigen nummer specifiek voor deze sessie)

 

DBFACTw

- u creëert een werkstation configuratie bij met nummer xx (zie hoger)

- daarin vinkt u 'pda layout' aan