Inloggen in DBFACT

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten >

Inloggen in DBFACT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na dubbelklik op het -icoontje wordt DBFACT opgestart.

Na opstart van DBFACT zie je een scherm als onderstaand weergeven.

 

 

Hier heeft u de keuze tussen uw verschillende dossiers. Meestal wordt er bij een nieuwe installatie een officieel dossier gemaakt en een testdossier. Deze dossiers bevinden zich in de DBFACT-map op de server en vermelden naast de naam van de dossiers ook de versie van het dossier na laatste update.

 

Selecteren

Door gebruik te maken van deze button wordt het geselecteerde dossier opgestart.

Updaten

Via deze button wordt het geselecteerde dossier geüpdate. Meer uitleg over het updaten van dossiers kan u hier terugvinden.

Annuleren

Spreekt voor zich!

 

Na succesvol inloggen wordt DBFACT opgestart in het door u geselecteerde dossier. Nu dient u nog een correcte gebruiker en paswoord in te geven.

 

 

Indien er nog geen gebruikers zijn aangemaakt dient u in te loggen met naam SUPERVISOR en het Paswoord dat u hebt ontvangen van diegene die de installatie heeft verzorgd. Deze gebruiker heeft standaard alle

rechten, dus via deze gebruiker is de eerste taak nu om andere gebruikers aan te maken.

 

Meer uitleg over de aanmaak en het beheer van gebruikers kan u terugvinden in onze geïnstalleerde helpfile die u kan aanspreken via de functietoets F1, of rechtstreeks via onze online helpfile door hier te klikken.

 

Na het correct ingeven in DBFACT komt u in onderstaand scherm.

 

 

Het valt u op dat in dit scherm nog geen favorieten zijn aangemaakt. Dit is volkomen logisch aangezien er geen favorieten worden bewaard bij de gebruiker SUPERVISOR. Het eerste werk dat nu dient te gebeuren is het aanmaken van alle gebruikers die gebruik gaan maken van DBFACT. We bespreken dit hieronder.

 

Menupunten in DBFACT

 

 

U zal opmerken dat de menu-volgorde die wij gebruikten heel logisch is opgebouwd.

De verschillende menupunten worden verder in deze helpfile besproken.

 

Protip

Indien u wordt gevraagd naar uw versienummer indien u aangelogd bent in DBFACT, kijk dan gewoon in de uiterste linker bovenhoek van uw DBFACT scherm. U kan daar ten alle tijde het versienummer zien staan. In mijn specifieke geval is mijn huidige versie 2.50eaa. Het is dan ook logisch dat telkenmale er een update plaats vindt dit nummer wordt aangepast.

 

Protip

Het is nu ook mogelijk om snelle opzoekingen te doen in het menu. Bvb. u wenst alle menupunten te zien die te maken hebben met 'vertegenwoordigers' dan gaat u naar direct-menu 940 (CTRL-D) Doorzoeken menu en u geeft in het scherm waarin u terecht komt het onderwerp vertegenwoordiger in.