Werklijst / import tellingen in inventaris

Navigation:  »No topics above this level«

Werklijst / import tellingen in inventaris

Return to chapter overview

Alle tellingen van de inventaris zijn hier overzichtelijk ondergebracht.  Of u nu tellingen hebt uitgevoerd via het scanning-scherm, of via een excel bestand dat u ingelezen hebt, deze vindt u hier allemaal terug.

De tellingen worden onmiddellijk 'in rekening' gebracht om de controle in de volgende stap uit te voeren.

 

Bij de opstart van deze werklijst, zoekt DBFACTw automatisch naar de openstaande inventarisprocedures van het magazijn dat in uw werkstation instellingen vast ligt.  Indien er meerdere procedures zijn, krijgt u automatisch een keuzelijst.

 

De werklijst bevat informatie over

 

Artikel

Een kolom met artikel en de omschrijving , alsook de artikel status, het merk, de referentie, de leverancier en het stuknummer.

Locatie

De locatie code en de locatie omschrijving

#Geteld

Het aantal dat geteld is.  Het hekje voor het woord, duidt op het feit dat deze informatie in de kolom rechtstreeks aanpasbaar is.

Status

Via het scannen zal bij de status hier altijd 'gevonden' staan.  Als men echter bestanden importeert, kan het gebeuren dat DBFACTw de combinatie niet terugvindt van de ingelezen waarde, zowel voor een artikel als voor een locatie.

In dat geval staat hier bij de status

Niet gevonden:

Locatie niet gevonden:  de locatie code in het bestand kan DBFACTw niet matchen met een of andere locatie (zowel via locatie code als via barcode van een locatie).

Artikel niet gevonden: de scancode kan nergens gematched worden met één of ander artikel.

 

Protip

Via de selectie kunt u de niet gevonden combinaties terugvinden. In de kolom 'scancode' vindt u trouwens de ingelezen codes terug. Op deze manier kunt u achteraf de telling nog koppelen aan het juiste artikel of de juiste locatie.

 

Bron Type

De oorsprong van de telling wordt hier zelfs weergegeven:

Een manueel scan (via de werklijst bv.)

Pda scan: staat voor

Scancode

De ingescande codes, zowel voor artikel als locatie worden hier ingevuld. Voor geïmporteerde bestanden kunt u daardoor terugvinden welke waarden aan de basis van het vinden (of niet vinden) van een artikel of locatie.

 

 

Functies

 

Import

Verschillende import mogelijkheden zijn er

Nieuw

Een aparte telling of correctie van een telling wordt hiermee gerealiseerd

Wijzigen

De telling kan hier gewijzigd worden. Een niet gevonden locatie of artikel, kan hiermee nog ingevuld worden.

Markeren

 

Verwijderen

Een telling kan verwijderd worden. Meerdere gemarkeerde worden in één beweging verwijderd.

Zoeken

Om u te positioneren op een artikel in de lijst

Export

De volledige telling lijst kan hiermee geëxporteerd worden.

Sluiten