Inlezen tellingen inventaris

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure >

Inlezen tellingen inventaris

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kan men vanuit verschillende bronnen de scan- of telinformatie inlezen. De bron kan een scanner, een tekstbestand of zelfs een excel bestand zijn. Deze functie is eveneens gebouwd op het concept van een werklijst.

 

Indien meerdere procedures 'in uitvoering' zijn, wordt eerst een lijst voorgesteld om de keuze te maken. U werkt daarna steeds in deze bepaalde inventarisprocedure.

 

Handig is dat u deze lijst bovendien kunt bewaren. Op deze manier kunt u rustig nakijken of alle gescande waarden aan de juiste artikelen gehangen zijn. Indien DBFACTw bepaalde gescande codes niet direct kon toewijzen, wordt daarvoor zelfs een aparte status voorzien. Zo kunt u via de gebruikelijke selecties deze artikelen snel terugvinden, en met de knop 'wijzigen' het juiste artikel toewijzen. De aantallen kunt u rechtstreeks in de lijst aanpassen. Zo gaat u snel ontdekken of bepaalde waarden buiten een 'normaal' bereik vallen.

 

 

 

Heel wat bronnen zijn mogelijk. Deze kunnen we inlezen via de knop 'Import'. De ingelezen waarden worden afgebeeld in de kolom 'scancode'. DBFACTw zal volautomatisch op zoek gaan naar het artikel dat voor deze gescande code (meestal een barcode) moet gebruikt worden.

 

 

Import

Met deze knop heeft u de keuze om een aantal gescande / getelde waarden snel in deze werklijst in te lezenU heeft de keuze uit:

 

Scanner

Indien in de parameters geen scanner is gekozen, zal deze optie niet werken. Zie daarvoor de inventarisprocedure parameters voor meer uitleg. Het bestand wordt ingelezen in de lijst, en daarna automatisch uitgeveegd.

 

Protip

Gebruik de standaard voorgedefiniëerde modellen. Zo zult u geen tijd (en geld) verliezen met het aansluiten en testen van een aangekochte scanner. Ook als u een computer in uw netwerk vervangt, bent u heel snel (onmiddellijk) weer aan de slag.

Scan interface

Sommige scanners laten niet toe om op een eenvoudige manier ingelezen te worden. Daarvoor wordt telkens een apart programa'tje voor gebruikt. Dit programma'tje kan meestal ingebouwd worden in DBFACTw, zodat via deze optie de keuze toch snel kan gebeuren.

Als type interface dient u hier  te gebruiken:

Event: INVENTARISIMPORT

Document: SCANNER

(normaal kunt u hetzelfde programma'tje gebruiken als op vele andere plaatsen waar u de scanner aanspreekt met een interface.

Tekstbestand

Een 'tab'delimited' bestand wordt automatisch ingelezen. Concreet houdt dit in dat het tekstbestand één artikel per lijn bevat (een lijn is een reeks karakters, beëindigd met een 'Carriage Return' of een 'Carriage Return' en een 'Line Feed', soms afgekort met CRLF).

De gescande code en het aantal zelf wordt gescheiden door een 'Tab'-waarde, of het karakter met ascii-Waarde 9.

Excel bestand

Ook vanuit Excel kunt u gegevens importeren. Het volstaat om in de eerste kolom van de spreadsheet de scancodes terug te vinden, en in de tweede kolom de aantallen, en de gegevens worden ingelezen.

dBASE bestand

Even handig kan de import uit dBase / Foxpro bestanden zijn (zogenaamde DBF bestanden).

Eerste kolom = scancode (kan zowel numeriek of karakterveld zijn)

Tweede kolom = aantallen

Stock Import bestand

Gebruikt zelfde inleesmethode als de import van een stockbestand zoals dit vroeger rechtstreeks gebeurde. Daarmee kan u een tekst-bestand, een DBF-bestand of een XML bestand inlezen.  In de parameters onder veranderen variabelen kunt u de instellingen hiervan wijzigen.

 

 

Import rightclick

Hiermee kunt u het gedrag van de knop 'import' snel wijzigen. Als u alleen maar gebruikt maakt van scanners, kunt u instellen dat deze knop automatisch alleen reageert op de optie 'scanner'. Dit wordt per werkstation automatisch onthouden.

Nieuw

Een artikel heeft u per abuis nog niet in de lijst van gescande waarden toegevoegd. Hiermee kunt u dit manueel gaan doen.

Wijzigen

Deze knop wordt voor twee mogelijkheden gebruikt:

ofwel is het artikel 'niet gevonden', en wilt u manueel het juiste artikel gaan kiezen. Als u een artikel gekozen hebt, zal het systeem automatisch de status wijzigen van 'niet gevonden' naar 'gevonden'. Een artikel dat reeds doorgestuurd is naar de inventaris, kan niet meer gewijzigd worden.

ofwel is het artikel wel gevonden, maar blijkt u na controle te zien dat de gescande waarde aan het verkeerde artikel gekoppeld is. In dat geval kunt u het artikel met dezelfde knop wijzigen.

Markeren

Standaard werklijst gedrag

Verwijderen

Een lijn (bv. blanco lijn of commentaar) is overbodig. Met de knop 'verwijderen' kunt u deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Zoeken

U bent niet zeker of een bepaald artikel in de werklijst terug te vinden is. Met de knop 'zoeken', kunt u automatisch gaan positioneren op een artikel. Indien het artikel niet voorkomt in de werklijst, wordt deze automatisch toegevoegd. Opgelet: indien een 'beperkte' selectie heeft gemaakt, zal het artikel desondanks toch nog toegevoegd worden.

Daarna kunt u in de kolom 'geteld' het gewenste aantal invullen.

Opslaan

De lijnen met artikelen worden 'doorgeboekt' naar de gekozen inventaris.

 

Klungelalarm

Het ligt voor de hand dat 'niet gevonden' lijnen niet doorgeboekt kunnen worden naar de inventaris.

 

Sluiten

Standaard werklijst gedrag

 

In de kolom #Geteld kunt u rechtstreeks het getelde aantal wjizigen. Het is dan dié waarde die doorgestuurd wordt naar de inventaris zelf.

 

Protip

Wees consequent in het scannen. Indien u artikelen met een eigen prijsetiket met barcode voorziet, kunt u best steeds deze barcode gebruiken in het scannen. De kans dat u met deze werkwijze op het juiste artikel terechtkomt is daardoor heel groot.