Inlezen afbeeldingen

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > Afbeeldingen >

Inlezen afbeeldingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De mogelijkheid bestaat om van CD of andere gegevensdrager in één beweging heel wat foto's of afbeeldingen te koppelen.

 

Protip

Via helpkey 960330 in de Verander Variabelen kunt u instellen wat de lokatie is waar de afbeeldingen moeten worden geplaatst. Best kiest u hier voor een Images folder binnen uw dossiermap. Dit voorkomt problemen met een eventuele webshop en geeft ook als resultaat dat een kopie van een dossier direct de gerelateerde afbeeldingen bevat. LET OP, dat er zeker een  "\" staat aan het einde van de pad vermelding.

 

 

U kan de afbeeldingen ook inlezen. U kan hiervoor kiezen uit een map die op je harde schijf staat (of op het netwerk) die de afbeeldingen bevat.

 

Als updatesleutel kan u kiezen uit verschillende opties:

 

Artikelnummer

Als de bestandsnaam zonder extensie van de afbeelding precies overeenkomt met een artikelnummer, dan wordt de koppeling automatisch gemaakt.

Artikelcode

Als de bestandsnaam zonder extensie van de afbeelding precies overeenkomt met een interne artikelcode, dan wordt de koppeling automatisch gemaakt.

Referentie lev.

De matching gebeurt op basis van de referentie leverancier of die van de alternatieve leveranciers.

Let op: Indien deze code bij meer dan één artikel voorkomt gebeurt de import niet

Stuknummer/ Barc.

Hier wordt dus een matching gedaan op het stuknummer of de barcode, maar onder dezelfde voorwaarden als hierboven bij de ref. van de leverancier.

Manueel

Op de Tab Resultaat kan u na te klikken op de button <Manueel> een artikel koppelen aan elke afbeelding.

Volgnummer

U kunt een matching doen op volgnummer op voorwaarde dat helpkey 945010 aanstaat en er effectief geen dubbele volgnummers bestaan in uw systeem.

 

 

Protip

U kunt ook meerdere afbeeldingen inlezen op één artikel. Hiervoor gebruikt u het Volgnummer karakter. Indien u bv. hier een _ (underscore) ingeeft dan zullen de gebruikte benamingen van uw afbeeldingen gekoppeld aan één artikel er bv. als volgt uitzien: DIVEURO252.jpg, DIVEURO252_1.jpg, DIVEURO252_2.jpg,...

Hou er wel rekening mee dat deze afbeeldingen enkel gekoppeld worden op de referentie vóór het Volgnummer karakter.

 

Gebruik zeker geen Volgnummer-karakter wat in uw updatesleutel zou kunnen voorkomen! Dit kan er immers voor zorgen dat de koppelingen mogelijks niet correct verlopen.

 

Bij de optie Als Default kan u instellen of de geïmporteerde afbeeldingen als default moeten worden geplaatst na inlezen. De default instelling van een afbeelding is vooral van belang bij gebruik op documenten (vb. grafische prijsofferte).

 

Bij in te lezen types kan u definiëren welk formaat van afbeeldingen wel of niet mogen worden geïmporteerd. Een optie kan bvb zijn: het niet importeren van ICO-bestanden (icoontjes).

 

Na het drukken op de button <Volgende> wordt er een overzicht gegeven van de in te lezen afbeeldingen met een overzicht aan welke artikelen deze worden gekoppeld. Daar kan u eventueel nog de updatesleutel aanpassen.

Klik vervolgens op de button <Import> en de afbeeldingen worden vervolgens ingelezen en gekoppeld aan de correcte artikelen.

 

Kijk zeker ook naar de volgende pagina waar de FAQ's omtrent de afbeeldingen staan.

 

Klungelalarm

U dient uiteraard rekening te houden met de beschikbare schijfruimte op de server indien u afbeeldingen begint te koppelen in DBFACTw. Best zorgt u er ook voor dat deze op de bedrijfszekere manier worden gebackupd!

 

Protip

Wenst u 1 bepaalde afbeelding te koppelen aan meerdere artikelen? Dat kunt u doen door in direct-menu 1097 (CTRL-D) te kiezen voor de button <Nieuw>. Kies de button <Nieuw> om een afbeelding te selecteren en kies het gewenste Type voor de afbeelding. Klik daarna op de button <Artikelselectie> en maak uw artikelselectie. Markeer deze artikelen vervolgens en klik op de button <Overnemen> en <Opslaan>.