Ingram Micro XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Ingram Micro XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per leverancier moeten we een aantal gegevens inbrengen in het systeem met betrekking tot de methode waarop informatie wordt opgevraagd en de beveiliging van de verbindingen en de informatie die wordt verstrekt.

 

Laat ons de 2 schermen van dichterbij bekijken:

 

 

Code

Geeft weer welke XML-instelling we willen aanmaken of wijzigen.

Omschrijving

Geeft een omschrijving van het soort verbinding, kan gelijk zijn aan de naam van de leverancier die de gegevens verstrekt.

Leverancier

Kies hier één van de leveranciers die momenteel hebben ingetekend op de xml-online services van DBFACTw.

Relatienummer

Geef hier het corresponderende relatienummer in het relatiebestand van uw dossier.

klantnummer bij leverancier

Dit is uw XML username

Klantnummer voor leveringsadres

Spreekt voor zich.

Afzonderlijke prijs/stock request

Bij sommige leveranciers dienen er 2 aanvragen te worden gestuurd voor de stock én de prijs. Door een vinkje te zetten bij deze optie gebeurt dit automatisch. Bij Ingram Micro is dit nodig.

Te versturen code

Op welk veld in de artikelfiche moet deze aanvraag zich baseren. Je kan hier kiezen op stuknummer, volgnummer of referentie leverancier.

Gebruikersnaam

Dit is uw XML username

toegangscode

Dit is uw XML password.

HTTP Autorization type

Niet nodig voor Ingram Micro

 

 

Bovenstaande url's dienen worden ingevuld om de communicatie met Ingram Micro te verzorgen.