Het servicerapport

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten >

Het servicerapport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Servicerapporten zijn documenten die worden aangemaakt wanneer een herstelling wordt binnengebracht door de klant of de technieker, wanneer een interventie vereist is ter plaatse, wanneer een planning wordt gemaakt voor levering van toestellen. Het is een nieuwe manier van werken die er voor zorgt dat u een beter zicht krijgt op de verschillende etappes van uw technisch beheer.

 

 

De nummering van het servicerapport gebeurt op dezelfde manier als de nummering van de andere documenten. U kunt zoals in andere documenten hier bij relatie ook een nummer ingeven van een op te vragen servicerapport. Concreet betekent dit dat u de barcode die standaard op een servicerapport of op de etiketten wordt afgedrukt kan scannen en u zo het rapport opvraagt.

 

Eens u de relatie heeft ingegeven zal het systeem onmiddellijk zoeken naar de serienummers/units die gekoppeld zijn aan de klant.

 

Er zijn 3 scenario's mogelijk:

 

1.Het toestel is door het systeem gekend:

 

U selecteert het toestel in de lijst van toestellen die gekoppeld staan aan de klant.

 

 

2.Het toestel is niet gekend en u wenst het te koppelen:

 

klik op snelcreatie en vul de verschillende parameters in. Bij Merk zal u zien dat een aantal merken standaard zijn weergegeven. Deze merken kan u aanmaken bij direct-menu 869.

 

In dit zelfde schermpje heeft u de mogelijkheid om een Type machine aan te duiden. Wanneer u onder direct-menu 562 een unit aanmaakt, heeft u de mogelijkheid daar een reeks accessoires te koppelen.

 

U hebt eveneens de mogelijkheid om een artikel aan te duiden dat in uw gamma bestaat om het te koppelen aan dit serienummer.

Tenslotte kunt u op Historiek Artikelen klikken om de verkochte artikelen aan een klant na te gaan en daar een artikel uit te selecteren.

 

 

3.Het toestel is niet gekend maar u wenst geen serienummer bij te houden of een unit aan te maken:

 

U klikt op Geen Unit en gaat door met de ingave van het servicerapport.

 

Bij Documentdatum drukken we gewoon Enter om de datum te laten invullen door het systeem.

 

Bij Soort servicerapport gaan we aanduiden voor welke soort dienstverlening we een rapport willen aanmaken. Laten we de Soort servicerapporten in detail bespreken.

 

Bij ontvangen door vullen we de naam in van de persoon die het toestel in ontvangst neemt of die de oproep tot interventie beantwoordt. Deze naam moet voorkomen in het relatiebestand. Indien dit niet het geval is kan u van hier uit een nieuwe relatie aanmaken.

 

Onder de Probleemstelling hebben we de mogelijkheid om via een vrije tekst het probleem of de vraag van een klant in te geven.

 

In het veld status kan een waarde automatisch worden ingevuld (zie de instellingen bij soort servicerapporten) of we kunnen hier manueel een status ingeven. Kijk gerust onder status van de servicerapporten.

 

Bij manueel doc.nr geeft u bijvoorbeeld het nummer in van een bon die werd opgemaakt door een technieker bij afhaling van het toestel.

Dit laat u toe om een koppeling te bewaren tussen het originele nummer dat de klant heeft gekregen op een manuele bon en het document dat u aanmaakt in de zaak.

 

Protip

Indien een probleemomschrijving vaker voorkomt kunt u middels "een simpele selectie" in de dropdownbox rechtsonder het probleemomschrijvingsveld uw voorgedfinieerde probleemstelling kiezen uit de lijst die u kunt aanmaken via direct-menu 555.