Ingave sectoren en activiteiten

Navigation:  Basis > De relatie > Sectoren en Activiteiten >

Ingave sectoren en activiteiten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bij de ingave/keuze van een sector/activiteit in de relatiefiche zal DBFACTw uw keuzes meevolgen.

 

-Als een specifieke sector wordt gekozen zullen alle activiteiten worden opgehaald die gekoppeld zijn aan deze sector en getoond worden bij activiteit. Dit zijn alle activiteiten die specifiek gekoppeld zijn aan de sector PLUS alle activiteiten waarvan de optie ‘Koppel alle sectoren aan deze activiteit’ AAN staat.

-Als bij sector wordt gekozen voor n.v.t. (Niet van toepassing) zal bij activiteit ALLE activiteiten worden getoond.

-Als een specifieke activiteit wordt gekozen zullen alle sectoren worden opgehaald die gekoppeld zijn aan deze activiteit. Dit zijn alle sectoren die specifiek gekoppeld zijn aan de activiteit.

-Als bij activiteit wordt gekozen voor n.v.t. (Niet van toepassing) zal bij sector ALLE sectoren worden getoond.

 

Een nieuwe sector en/of activiteit kan snel worden aangemaakt door bovenaan in de lijst te kiezen voor ‘Nieuwe sector’ of ‘Nieuwe activiteit’. De sector en/of activiteit kan worden aangemaakt én (eventuele) koppelingen kunnen worden voorzien. Het creëren of wijzigen is afhankelijk van recht 157.