Informatie over toewijzingen in documenten

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Werking >

Informatie over toewijzingen in documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ook in een document kan men extra informatie rond de toewijzingen opvragen.

Onder de button <Globale informatie>, vindt u terug wat beschikbaar zal zijn tegen welke periode, en dit volgens effectief vrije stock en/of datum van beschikbaarheid via levering door leverancier. Daarbij wordt nauwgezet gecontroleerd wat de (verwachte) leveringsdatum van de leverancier is.