Indexeren periodieke facturen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Periodieke Facturatie > Periodieke factuur >

Indexeren periodieke facturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een geavanceerde manier van werken, is de periodieke factuur met indexatie. In dat geval kunnen de gefactureerde bedragen automatisch evolueren, afhankelijk van de index dat gedefiniëerd is.

 

Als bij de periodieke factuur definitie 'indexeren' aangevinkt wordt, klikt u op de knop 'instellingen'. De eerste keer wordt gevraagd om een index aan te maken, maar dat wordt bij 'indexbeheer' uitgelegd. Eens een index aangemaakt is, verkrijgt u het onderstaande scherm.

 

 

 

U legt hier tal van zaken vast. Deze informatie legt het volledige indexeringsgedrag van de periodieke factuur vast. De factuurnummer, de relatie, begin en einde periode en de einddatum  zijn informatief.

 

Volgende velden vragen extra toelichting:

 

Soort

Per factuur kunt u één index kiezen die betrekking heeft op de indexering voor de factuur.

Type

De manier hoe de indexaanpassing doorgevoerd wordt, is hier gekozen:

Per regel: de regel wordt aangepast

Nieuwe regel: het aangepast bedrag wordt met een aparte regel toegevoegd op de periodieke factuur

Indexatie

De periode (regelmaat) van de indexatie. U kunt kiezen tussen maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks, tweejaarlijks en driejaarlijks.

Vanaf

Wanneer de indexatie voor de periodieke factuur start. Hier kan gekozen worden uit:

Begin kalenderjaar: vanaf de start van het nieuwe kalenderjaar kan overgegaan worden tot de nieuwe index

Eerste facturatie: vanaf de eerste facturatie wordt nagekeken

Op te geven datum: naast deze keuzelijst kunt u een datum ingeven.

Volgende indexering

De datum wanneer de volgende indexering zal plaats hebben voor deze periodieke factuur

Start index

De waarde die in de index als startwaarde gebruikt wordt.

Volgende

de waarde die de volgende keer in rekening wordt gebracht voor de indexering.

 

Protip

Het is handig te weten hoe een index wordt berekend:

 

                          <nieuwe index>

Coëfficient   =   ---------------------------

                        <oude indexwaarde>

 

Voor een aparte regel wordt dan het bedrag als volgt berekend:

 

                                        <nieuwe index> - <oude indexwaarde>

Bedrag nieuwe regel  =   ---------------------------------------------------   * (oud) bedrag

                                                       <oude indexwaarde>

 

 

 

Hoe de index berekend wordt, is niet altijd makkelijk te begrijpen. Bel gerust naar de helpdesk voor extra informatie.

 

Protip

Het is sterk aan te raden met een testdossier voor te bereiden of het indexeringsmechanisme aan uw behoeftes voldoet.