Indexbeheer

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Periodieke Facturatie >

Indexbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het aanmaken van een periodieke factuur, kan men  de optie indexeren aanvinken. Met deze functie kunt u de indexen invoeren. Zo kunt u een spilindex, een consumptieindex en vele andere indexen toevoegen.

 

 

 

 

Eerst kiest u bij soort de optie '<nieuw>' om een naam te kiezen voor de gewenste index.

Daarna kiest u een jaartal waarvoor u de index wenst in te geven.

Tenslotte geeft u de 12 getallen in waarvoor de index geldt, en klikt u op 'opslaan', om de gegevens van de index te bewaren.