Importeren XLS

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen >

Importeren XLS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Protip

Import van meerdere diverse bewerkingen uit een XLS-bestand is nu ook mogelijk, via Direct-menu 680. Via een wizard kunnen één of meerdere diverse bewerkingen worden geïmporteerd waar de XLS alleen moet bestaan uit volgende kolommen:

Volgnr (indien er meerdere diverse bewerkingen moeten worden aangemaakt)

Code (Kan Kxxxxxx of Lxxxxxx of Gxxxxxxx zijn waar de Klant/Leverancier/Grootboekrekening in staat.