Importeren verkoopjournaal met klant

Navigation:  De Boekhouding > Technische documentatie boekhouding >

Importeren verkoopjournaal met klant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hieronder vindt u bovendien nog een voorbeeld met een sectie die de klantengegevens allemaal bevat.

Daardoor kunnen klanten zelfs automatisch aangemaakt worden.

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<Envelop>

<Invoice>

<Customer>

      <CustomerID></CustomerID>

      <New_Guid>K15519</New_Guid>

      <Name>Baggerwerken Deme - Decloedt Nederland</Name>

      <Name_2>(Divisie van Belgische firma)</Name_2>

      <Address>Slijkopruimersstraat 3</Address>

      <Address_2></Address_2>

      <Zipcode>NL-9810AC</Zipcode>

      <City>MOKERING</City>

      <Country>NL</Country>

      <Language>N</Language>

      <ISO_Country_Code>NL</ISO_Country_Code>

      <VAT_Number>005917402B01</VAT_Number>

      <Phone_1>+3350630080</Phone_1>

      <Phone_2></Phone_2>

      <Fax></Fax>

      <Contact_Name></Contact_Name>

      <Representative></Representative>

      <Payment_Code></Payment_Code>

      <VAT_Type_Code>6</VAT_Type_Code>

      <Customer_Type_Code>K</Customer_Type_Code>

      <Customer_Title_Code></Customer_Title_Code>

      <Email></Email>

      <Remark></Remark>

      <Discount></Discount>

   </Customer>

   <Head>

       <DocType>F</DocType>

       <DocNr>13101001</DocNr>

       <DocLedger>VF01</DocLedger>

       <DocDate>20130321</DocDate>

       <DocDueDate>20130329</DocDueDate>

       <DocRef>montage systeem (1)</DocRef>

       <DocTermsOfPayment>01</DocTermsOfPayment>

       <DocTVat>6</DocTVat>

       <DocCusNr></DocCusNr>

       <New_Guid>K15519</New_Guid>

       <DocAmount>220</DocAmount>

       <DocVat>0</DocVat>

       <DocCashDsc>2</DocCashDsc>

       <DocCredSq>0</DocCredSq>

       <DocDecVat>0</DocDecVat>

       <DocCurrencyCode>0</DocCurrencyCode>

       <DocCurrencyRate>0</DocCurrencyRate>

       <DocCurrencyAmount>0</DocCurrencyAmount>

       <DocCurrencyVat>0</DocCurrencyVat>

       <DocTriangulation></DocTriangulation>

  </Head>

  <Body>

   <Line>

   <DetAccNr>700000</DetAccNr>

   <DetVatCode>19</DetVatCode>

   <DetDebet>0</DetDebet>

   <DetCredit>220</DetCredit>

   <DetRemark></DetRemark>

   <DetAnlAcc >100100</DetAnlAcc >

   <DetCurrencyAmount >0</DetCurrencyAmount>

   <DetService>Y</DetService>

   </Line>

 </Body>

</Invoice>

</Envelop>