Matching tabel

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelimportwizard > Stap 4: Koppelingen >

Matching tabel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U heeft ervoor gekozen om een bronwaarde te vertalen naar een doelwaarde. Deze laatste wordt gebruikt om in het veld bij DBFACTw in te vullen. Op het moment dat dit scherm geopend wordt, heeft het programma automatisch alle mogelijke import-waarden (nu bronwaarden genoemd), in de lijst geplaatst. Het volstaat nu om per bronwaarde het gewenste resultaat er tegenover te zetten.

 

Het koppelen van de verschillende waarden is gelukkig maar een éénmalig werk. Ook deze informatie wordt onmiddellijk bewaard bij het template waarvoor het gemaakt wordt.

 

 

 

Het invullen van de lijst gebeurt als volgt:

u klikt op de lijst, en drukt op <enter>. Automatisch verschijnt uw cursor onderaan de lijst, waar het programma klaar staat om u de juiste waarde te vragen. U geeft de waarde in, en drukt weer op <enter>. Het programma springt automatisch naar het vinkje 'niet importeren'. Normaal drukt u gewoon opnieuw <enter>, waardoor het systeem u terugbrengt naar de lijst.

 

Stel dat u een bepaalde waarde niét wenst te importeren, hoeft u ook geen waarde in te geven. Het volstaat dan om  eerst op <enter> te drukken (om de waarde uit de lijst te halen), nogmaals op <enter> om op het vinkje te komen van 'niet importeren', de spatiebalk aan te slaan en nogmaals <enter>. Het vinkje staat in de lijst vermeld bij 'geen import'.

 

 

Bijkomende opdrachten:

 

 

Volledig leegmaken

Maakt de matching tabel volledig leeg. Echter, nadat u op deze knop heeft geklikt, worden wel de doelwaarden verwijderd, maar de 'bronwaarden', die teruggevonden zijn in de importtabel, zijn nog steeds zichtbaar.

Verifieer tabel

Kijkt na of de gemaakte koppelingen kloppen. De controle is anders, afhankelijk van het in de koppeling vastgelegde 'type matching tabel'.

Auto match

De matching tabel wordt veel gebruikt, voor typische velden als groepen, soorten en relaties. Het kan ook voorkomen dat deze lijst vrji uitgebreid is. Om de matchingtabel snel in te vullen, is deze knop voorzien.

 

Hoe deze automatische matching gebeurt, wordt hier in 't kort beschreven:

 

Groep: als het bronveld precies overeenkomt met een bestaande groep, wordt deze onmiddellijk ingevuld. Indien blijkt dat er geen groep bestaat met precies dezelfde groepcode, wordt nagezien of er een groep is met dezelfde groepsomschrijving. Daarbij wordt geen rekening gehouden met grote of kleine letters. Als dat tenslotte ook niet lukt, wordt nagekeken of er een groep is waarvan de eerste letters van de groep beginnen met de karakterreeks uit het bronveld.

Soort: Dezelfde redenering wordt gevolgd als bij de groep: eerst wordt gezocht of de code van een bestaande groep in DBFACTw precies overeenkomt met het bronveld, daarna wordt de omschrijving gezocht, en als dat niet lukt, wordt gezocht naar een soort waarvan de omschrijving begint met de ontvangen bronwaarde.

Merk: Eerst zoeken we een merk dat volledig en precies overeenkomt met de ontvangen bronwaarde. Vinden we geen merk, dan zien we of de referentie overeenkomt (in de merken-fiche kunnen we een referentie ingeven. Het is daarom raadzaam om bij 'startconversies' de oude code hierin onder te brengen). Vindt men nog geen overeenkomst, wordt gekeken naar de tweede referentie, en tenslotte wordt gezocht wordt of er één merk is waarvan de brontekst IN een merknaam voorkomt met minimaal 3 tekens lang.

Relatie (vooral voor leverancier): Er wordt eerst gezocht of we één relatie vinden, waarvan de naam precies overeenkomt met wat ontvangen wordt in de bronwaarde. Daarvoor wordt deze zoektocht eerst gedaan zonder rekening te houden met spaties en andere tekens. Indien er blijkbaar meerdere zijn, wordt daarna deze gekozen die toch overeenkomt met de juist tekens (spaties, hoofdletters etc). Daarna wordt gezocht bij het 'alternatief klantnummer'. Zeker bij startconversies is deze optie van groot belang. Tenslotte wordt ook weer gezocht naar één relatie met minimaal 3 karakters waarvan de naam overeenkomt. De kans is echter klein in dit laatste geval dat er nog slechts maar één relatie gevonden is.

 

 

 

Protip

Vertrouw niet zomaar op de automatch. Het is een truukje om snel een aantal evidente koppelingen te maken, en zo tijd uit te sparen. Het is raadzaam deze lijst altijd manueel te controleren vooraleer de import te starten.