Import XML-bestanden in documenten

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies >

Import XML-bestanden in documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze module worden XML bestanden rechtstreeks in documenten ingelezen. Uiterst handig indien u bij voorbeeld over een webshop beschikt, waarmee XML bestanden aangemaakt worden en via email naar uw email-adres worden doorgestuurd. In plaats van de bestelling opnieuw in te moeten geven, worden daarna de gegevens aan correctheid getoetst en het document wordt in één beweging aangemaakt.