Hoe gebeurt alles chronologisch ?

Navigation:  Configureren > Afdrukken configureren > Layout documenten >

Hoe gebeurt alles chronologisch ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bijvoorbeeld een bestelbon klant  :

 

Je roept de bestelbon klant op en je sluit de bestelbon af. Je krijgt het scherm waar je de bestelbon naar het scherm kan sturen, kan afdrukken, kan doormailen, doorfaxen of naar een bestand kan sturen.

Als je bvb. naar het scherm laat sturen gebeurt het volgende :

 

1.Het programma gaat de 2 bestanden dok_bestelb en det_bestelb ophalen en gaat na welke velden er in de databases zitten.

2.Vervolgens gaat het programma de gegevens van de bestelbon oproepen en de hoofding-database (dok_bestelb) bij zich nemen. Er wordt een nieuw bestand aangemaakt, nml. hoofding.dbf in de foxWT directory, waarbij XX het machinenummer is, die identiek dezelfde structuur heeft als dok_bestelb.

3.Elk veld van de hoofding.dbf wordt overlopen en ingevuld met de gegevens van de bestelbon.

4.Hetzelfde doet hij met de detailregels: hij maakt een nieuw bestand aan, nml detail.dbf in de foxwtXX directory, waarbij XX het machinenummer is, die dezelfde structuur heeft als det_detail. Nu gaat hij ook elk veld overlopen in detail.dbf en opvullen met de bestelbongegevens. Pas nu wel op: In de detail.dbf kunnen meerdere records voorkomen, namelijk een record voor elke regel in de bestelbon. In onze factuur in bijlage 1 zijn er bijvoorbeeld 4 artikels (backorders niet meegerekend) dus zal detail.dbf 4 regels bevatten.

 

 

Protip

In het "Selectie Output"-scherm kan via het loep-icoontje de aan het rapport gekoppelde database(s) bekeken worden. Als er maar één database gekoppeld is aan het rapport wordt deze automatisch geopend, als er meerdere gekoppeld zijn verschijnt er een menuutje naast de knop en dient u de database te kiezen.