Hoe werkt een vervangartikel

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > Vervangartikel werklijst >

Hoe werkt een vervangartikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als u in een document een artikel kiest, dan gaat DBFACTw op een intelligente manier te werk om te evalueren of er beter geen vervangartikel gekozen kan worden. Er wordt als volgd geredeneerd:

 

U heeft een artikel gekozen in een document.

Er wordt nagekeken of het gekozen artikel toevallig niet als doelartikel dient voor een bronartikel, waar er nog stock op is. Immers, indien dit zo is, dan kunnen we, gezien de aard van een vervangartikel, er van uit gaan, dat het bronartikel ouder is. Indien één artikel gevonden wordt, stelt DBFACTw u de vraag of u liever niet met dàt artikel gaat werken. Indien meerdere bronartikelen gevonden zijn, dan zal DBFACTw zelfs vragen om uit een lijst te kiezen. Ofwel maakt u dan een keuze, ofwel drukt u op Escape, om geen keuze te maken, en met het in eerste instantie ingegeven artikel te (blijven) werken.

Als er geen dergelijke bronartikelen gevonden zijn, zal DBFACTw verder zien of het gekozen artikel nog over stock beschikt. Het idee is als volgt: als van het gekozen artikel geen stock is, dan is er misschien wél stock bij de artikelen door dewelke het vervangen wordt. DBFACTw gaat daarom op zoek naar artikelen waar het gekozen artikel als 'bronartikel' staat, en waar er bij de doelartikelen nog stock is. Indien zo een artikel gevonden wordt, dan zal DBFACTw automatisch voorstellen om dit artikel te kiezen ipv het oorspronkelijk gekozen artikel. Indien er ook hier meerdere artikelen gevonden worden, zal een lijst voorgesteld worden met alternatieven.

 

Besluit:

DBFACTw zorgt ervoor dat u uw 'oude' artikelen (met stock) netjes leeghaalt en op tijd verkoopt, terwijl u, in geval er een opvolger is voor een artikel, ook dààr netjes van op de hoogte wordt gehouden.

 

 

Op volgende documenten is dit mogelijk

Prijsofferte

Bestelbon klant

Leveringsbon

Kasverkopen