Hoe? Voorschotfacturen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > FAQ >

Hoe? Voorschotfacturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Welke Instellingen zijn nodig?

 

Ingeval u wenst te werken met de voorschotfacturen dient u deze te activeren in de Veranderen Variabelen - Documenten - Facturen => "Voorschotfacturen" (Helpkey : 925028) aanvinken.

 

 

 

Een artikel maken voor een Nieuw voorschot : Artikel zonder stockcontrole, als leverancier uzelf, geen prijs, noch prijsformules koppelen.
Een tweede artikel aanmaken voor de verrekening van voorschot : Artikel zonder stockcontrole, als leverancier uzelf, geen prijs, noch prijsformules koppelen.

 

Geef beide artikelen in via de Veranderen Variabelen - Documenten - Facturen - Instellingen => "Artikel nieuwe voorschotfactuur" en "Artikel overgenomen voorschotfactuur".

 

 

 

 

Hoe een voorschotfactuur maken?

 

Begin een gewone factuur. Geef het "Artikel nieuwe voorschotfactuur" in, en vul het bedrag in dat u heeft ontvangen als voorschot.

 

 

Protip 1

Maak misschien onmiddelijk een BTW inclusief factuur. Dit om te vermijden dat je in het veld E.P. eerst de BTW moet af trekken van het ontvangen bedrag.

 

Protip 2

Voeg eventuele extra tekst toe om aan te geven waarvoor het voorschot is

 

 

Daarna sluit u de factuur af via de gewone weg

 

 

Hoe het voorschot overnemen?

 

In de definitieve factuur die je opmaakt voor de klant plaats je de artikelen die zijn verkocht aan de klant.

Als je nu de factuur afsluit zie je het scherm met de ontvangen voorschotten.

 

 

Selecteer in dit scherm het voorschot dat u wenst over te nemen op deze factuur.

 

DBFACT zal nu op de afdruk van deze factuur 1 nieuw artikelen toevoegen (het artikel overgenomen voorschotfactuur) met de aantallen -1 en het bedrag van het voorschot. (voorbeeld hieronder)

 

Protip 3

U kan op deze manier ook meerdere voorschotten markeren!