Historiekwerklijst verstuurde e-Invoices

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > e-Invoice outbound - Mail >

Historiekwerklijst verstuurde e-Invoices

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct-menu 1314 kan u de historiek opvragen van de in het verleden reeds verstuurde e-Invoices.

Deze werklijst volgt dezelfde ideologie als de andere werklijsten in DBFACT. De mogelijkheden zijn hier wel beperkter.

U kan filteren op verschillende items, zoals periode, relatie, gebruiker, specfieke factuur of creditnota.

Via de knop <Opvragen> krijgt u verschillende opties :

-Via ‘Document’ roept u het betreffende document op. Dit kan u ook doen door in de grid rechts te klikken in de kolom ‘Document’ en hier te kiezen voor ‘Open’.

-Via ‘Relatiegegevens’ kan u de relatiefiche van de geselecteerde klant oproepen. Wenst u de beknopte relatiefiche te zien dan kan u ten allen tijde op F12 drukken.

-Via ‘Verstuurde PDF’ kan u de digitaal ondertekende PDF bekijken welke is doorgestuurd naar de klant.

-Via ‘Verstuurde XML’ kan u de XML bekijken welke is doorgestuurd naar de klant. Deze XML wordt gebruikt bij het automatisch inlezen van de door de klant ontvangen e-Invoice en bevat tevens het (gecodeerde) digitaal ondertekende PDF-bestand.

Via de knop <Afdrukken> kan u het overzicht in de grid afdrukken.