Historiek artikelen in inventaris

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure >

Historiek artikelen in inventaris

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u de oude opnamesituaties terugvinden van de inventarisprocedure. Het is een raadplegende functie. Voor verdere informatie over het gebruik van deze werklijst, zie daarvoor 'inventaris controle'.