Het werken met grids

Navigation:  Starten met DBFACTw >

Het werken met grids

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een grid is een Engelse benaming voor een tabellenvoorstelling in een programma. Een grid bestaat daarom typisch uit rijen, kolommen en hoofdingen. Deze hoofdingen geven telkens weer wat de informatie in de kolom voorstelt.

Een goed gekend voorbeeld van een grid is een MS Excel werkblad.