Het klantendashboard

Navigation:  Basis > De relatie >

Het klantendashboard

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien u op een heel snelle manier een totaaloverzicht wenst van de geselecteerde relatie dan is dit een pracht van een functie.

Gebruik hiervoor de toetsencombinatie CTRL+F5.

U kan deze toetsencombinatie op éénder welke plaats in DBFACTw gebruiken.

Indien er géén relatie is geselecteerd moet je in onderstaand scherm in het veld nog de gewenste relatie ingeven.

Indien er al een relatie is geselecteerd worden direct alle gekende waarden weergegeven.

 

 

Scherm aanpassen

Kies hier voor welke resultaten u wenst te zien in het dashboard

Afdrukken

Druk een overzicht van het resultaat af

Verleden

Ga naar het volledige overzicht van deze relatie

Sluiten

Spreekt voor zich

 

In dit scherm kan je heel veel zaken in één oogopslag zien, bvb. welke backorders staan er nog open voor deze klant? Heeft deze klant nog openstaande helpdeskcases?

Vermits alle menupunten aanwezig in dit 'dashboard' op een ongeveer gelijke manier werken bespreken we enkel het in het rood omcircelde gedeelte, nml. de prijsoffertes.

U kan door gebruik te maken van de button <Scherm Aanpassen> aanduiden welke tabellen u wenst te zien in dit overzicht.

 

 

We hebben hier een overzicht van alle offertes die niet zijn afgewerkt. Deze 'mini-grid' werkt ongeveer zoals al onze andere grids, men kan dus alfabetisch sorteren, kolommen groter of kleiner maken,...

Als we drukken op de button prijsofferte komen we in een gepredefinieerde werklijst. Voor de prijsoffertes wordt er een overzicht gegeven van alle niet afgewerkte prijsoffertes...