Het dossier

Navigation:  Starten met DBFACTw >

Het dossier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het dossier is de verzamelnaam van alle gegevens die met een bepaalde firma of organisatie te maken hebben. Iemand die meerdere dossiers wenst te beheren, bv. Meerdere firma's, die heeft een aparte licentie nodig, namelijk een 'multidossier' licentie (zie licentie).  Standaard heeft u steeds de mogelijkheid om twee dossiers aan te maken, typisch om een demo te maken.

U werkt dan met een officieel dossier (dikwijls de naam van de firma), of een demo dossier (dikwijls demo genaamd).