Het artikel

Navigation:  Basis >

Het artikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Woord vooraf: in DBFACTw delen we de artikelen in volgens groepen en soorten. Door de artikelen op te delen wordt het mogelijk om gemakkelijker om statistieken op te vragen, beter te zoeken, prijslijsten te maken, kortingen toe te kennen en een preciezere inventaris op te maken.

 

De artikelen indelen in groepen en soorten is geen sinecure. De moeilijkheid bestaat erin dat u nog geen zicht heeft op mogelijkheden en beperkingen van uw indeling en dat wij niet altijd zicht hebben op de verscheidenheid van uw artikelen en assortiment. Wij proberen u hierbij zo goed mogelijk te helpen.

 

Groepen: dit zijn de grote indelingen. We nemen het voorbeeld van een electrozaak die de artikelen wil indelen in wasmachines, droogkasten, versterkers, cd-spelers, dvd-spelers enz. De mogelijkheid bestaat bij de creatie van deze groepen, deze onder te brengen in verdichtingen. Een verdichting in ons voorbeeld zou kunnen zijn voor de cd- en dvdspelers en de versterkers: "audio-video". Voor de wasmachine en de droogkast zou dit dan "witgoed" zijn. Wie het helemaal compleet wil maken kan hierop nog een verdichting gebruiken. Voor de 2 voorbeelden zou dit kunnen zijn "verkoop", een verdichting die naast een andere verdichting "werkuren" zou kunnen staan.

 

Soorten: deze soorten zijn onderverdelingen van de groepen. Deze soorten leven ook op zich, wat zoveel betekent dan dat u deze soorten eveneens kan gebruiken voor het maken van stockrapportages. In ons voorbeeld wordt het duidelijk. In onze electrozaak worden de soorten gekoppeld aan de merken van de artikelen. We krijgen dus een soort Sony, JVC, Panasonic, Miele en AEG.

Via dergelijke indelingen wordt het dus vrij eenvoudig om de stock van de Sonytoestellen af te drukken voor ik mijn bestellingen doe op de open-deur-dagen van Sony.

 

Eens we de groepen en de soorten hebben gedefinieerd kunnen we nu een volgnummer toekennen aan onze artikelen. Een volgnummer kan alfanumeriek worden opgebouwd. Het kan dus enerzijds een nummering zijn, bijvoorbeeld de referentie die de leverancier geeft aan zijn artikel, het kan een ean-code zijn, het kan een volgnummer zijn, het kan een korte beschrijving zijn van het artikel in kwestie.

 

Wanneer we modelnummer van ons artikel kunnen gebruiken, dan kunnen we het volledige artikelnummer automatisch laten opbouwen. Een voorbeeld: het gaat om een dvd-player van het merk Onkyo met modelnummer DVD-4000r. Wanneer ik nu als groep dvd-players neem, soort Onkyo dan kom ik aan het artikelnummer DVD ONK DVD4000r.

 

Als we deze gegevens ingeven bij een nieuw artikel dan zal de omschrijving van het artikel worden opgebouwd uit de omschrijvingen die gekoppeld zijn aan de groep en de soort. In mijn voorbeeld staat bij de groep DVD ingevuld "dvd-players" en bij de soort hebben we ingevuld "Onkyo Electronics". Wanneer we een enter geven op de omschrijving zien we: DVD PLAYERS ONKYO ELECTRONICS DVD4000r. U bent klaar, ware het niet dat een artikelfiche nog een heel pak andere velden heeft die van belang kunnen zijn als u ze invult.

 

We zullen nu een aantal velden, opgedeeld per tab, nader bekijken.