Het verkopen van een cadeaubon

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module >

Het verkopen van een cadeaubon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het verkopen van een cadeaubon gebeurt altijd in de detail van een document (de zogenaamde regels).

Er zijn verschillende manieren om de verkoop van een cadeaubon te registreren

 

Met de barcode

 

Dit is ongetwijfeld de snelste manier. U beschikt over een 'fysieke' cadeaubon, waar een lange barcode op staat. Deze barcode is minstens 20 cijfers lang. Als u dergelijke barcode scant, detecteert DBFACTw automatisch dat het hier over een lange barcode gaat.

Onmiddellijk gaat DBFACTw op zoek naar een cadeaubon met deze code. Indien deze gevonden, dan bepaalt het gedrag van deze cadeaubon de verdere afhandeling (vast bedrag, etc).

Indien er nog geen cadeaubon bestaat met deze barcode, dan gaat DBFACTw op zoek naar een template waarvan de eerste 10 cijfers van de barcode key uit de template, overeenkomt met het geen we juist via de barcode gescand hebben.

Hier staat dan ingeteld dat het gaat over een cadeaubon gaat die automatisch aangemaakt wordt bij de verkoop. DBFACTw maakt daarom onmiddellijk de cadeaubon met deze barcode aan, en vraagt eventueel extra informatie omtrent de cadeaubon.

 

 

Met het artikel

 

Als er geen barcode gekend is, mag men omgekeerd te werk gaan. We kiezen dan het 'cadeaubon' artikel. DBFACTw ontdekt dat het hier over een cadeaubon gaat, doordat het artikel terug te vinden is in één of andere template.

Indien het artikel bij meerdere templates voorkomt, dan zal DBFACTw u eerst een keuze laten maken uit de gewenste template. Zoniet, wordt onmiddellijk de eventueel nodige bijkomende informatie voor de template gevraagd.

 

Ik wil zeker op barcode zoeken

 

Aangezien sommige onder u reeds over voorbedrukte cadeaubonnen beschikken met barcodes die korter zijn dan de vooraf afgesproken 20 cijfers, bestaat nog een bijkomende wijze om DBFACTw duidelijk te maken dat we zeker willen zoeken in de cadeaubonnen (of automatisch cadeaubonnen aan te maken).

In dat geval geven we in het veld waar we normaal het artikelnummer ingeven, volgende tekens in:

 

                  //

 

en daarna de barcode zoals die gekend is. DBFACTw laat die // vallen, en zoekt naar een cadeaubon met deze barcode. Indien deze niet gevonden wordt, zoeken we in de templates of er een template is waarvan de barcode key overeenkomt met het geen als barcode gescand is. Het zou ook zelfs kunnen voorkomen dat meerdere templates voldoen aan deze  mogelijkheid, en in dat geval worden de alternatieve templates voorgesteld, vooraleer er verder wordt gegaan.

 

Betaling in de verkopen

 

Als we een uitgegeven cadeaubon scannen in de regels, gaat DBFACTw er automatisch van uit dat we deze cadeaubon willen gebruiken als betalingsmiddel. In dat geval zal het systeem automatisch deze informatie weerhouden, en straks op het betalingsscherm terugbrengen.