Het Lot

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Lotnummerbeheer >

Het Lot

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie ondersteunt de mogelijkheid om alle basisinformatie over een lot op één scherm zichtbaar te krijgen. Het is tevens de ideale werkwijze om extra informatie snel toe te voegen over een lot.

 

 

 

ID

Interne nummering van het lot. Vooral voor support doeleinden nodig.

Nummer

Het nummer van het lot (dat u zelf wenst te geven, of dat overeenkomt met het nummer van het lot van de leverancier.

Artikel

Het artikel waarvoor het lot gemaakt wordt

Relatie

De leverancier waar dit lot wordt voor ontvangen

Referentie

De referentie van het artikel bij de leverancier. Dit is niet te verwarren met het nummer van het lot zelf.

Locatie stock

Waar het lot zich bevindt in de stock. Dit is een vrij tekstveld. U kunt hier vrij in geven wat u wenst

Etiket

Wilt u van dit lot een etiket afdrukken tijdens de verkoop of aankoop

Factuurnummer

Vrij veld, om in te geven via welke factuur / pro forma factuur deze informatie ontvangen werd

Factuurdatum

Datum van factuur (vrij in te geven)

Factuurtotaal

Totaal van de factuur: het totaal bedrag van het lot voor het artikel. Deze informatie kunt u naar believen volgens aankoopprijs,

Transport buitenland

Hier kan de totale kost voor het lot dat in rekening kan gebracht worden  voor het transport van het buitenland naar de grens

Transport binnenland

Hier kan de totale kost voor het lot dat in rekening kan gebracht worden van de grens naar het magazijn

IM7

De nummer van de IM7 voor internationaal handel

IM7 Datum

De datum van de IM7 voor internationale handel

IM7 Kantoor

Het kantoor waar de IM7 uitgevaardigd is voor het lot

Creatiedatum

Creatiedatum van het lot. Wordt automatisch ingevuld om de datum van aanmaak (ingave) van het lot

Vervaldatum

Indien het over bederfbare artikelen gaat, kan men hier de verwachte vervaldatum ingeven.

Fabridagedatum

De datum dat het lot bij de fabrikant aangemaakt is.

Status

Indien men een status wenst te koppelen aan een lot, kan men via de functie 'statusbeheer' de nodige statussen aanmaken en in volgorde zetten.

Certificaten

Een lijst van gekoppelde certificaten kan hier ingegeven worden.

Ontvangen

De oorspronkelijke hoeveelheid van aantal waaraan men start bij de loten. Dit is uitsluitend van belang indien men de oorspronkelijke hoeveelheid van de ontvangst van het lot wenst te kennen. Zo is dit zeker handig om op basis van dit aantal, de geimddelde prijs van een item in een lot te kennen, door de som van het factuurtotaal, de transportkost binnenland en transportkost buitenland, getotaliseerd en gedeeld door het aantal ontvangen.

In voorraad

In voorraad is de automatische berekening van de bewegingen. Via receptie goederen verhoogt dit aantal automatisch, via leveringen, facturen, kasverkopen, zal dit aantal automatisch verminderen.