Heropenen afgesloten/verwijderen cases

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Helpdeskmodule >

Heropenen afgesloten/verwijderen cases

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Heropenen afgesloten cases

 

Een case is afgesloten als de status van de case 'Afgesloten', 'Vervallen' of 'Afgewezen' is. Welke statussen hiermee overeenkomen kan worden ingesteld in 'Parameter modules', tabblad 'CRM-functies' - 'Helpdeskbeheer'-'Algemeen'. Zie hier.

 

Als een case afgesloten is dan kan niets meer aan de case gewijzigd worden. Er is wel de mogelijkheid voorzien om een case te heropenen. Hiervoor dient wel een speciaal recht geactiveerd zijn, nl. Het recht 'Heropenen cases/wijzigen financiële status/uitvegen cases' in het rechtenscherm. Alleen als dit recht aanstaat kan via de helpdesk werklijst of via direct-menu 622 (onderstaand scherm) een case worden heropend.

 

 

 

Verwijderen  helpdeskcases

 

Er is ook de mogelijkheid voorzien om cases uit te vegen. Hiervoor dient, net als bij het heropenen van cases, een speciaal recht geactiveerd zijn, nl. Het recht 'Heropenen cases/wijzigen financiële status/uitvegen cases' in het rechtenscherm. Alleen als dit recht aanstaat kan via de helpdesk werklijst of via direct-menu 715 (onderstaand scherm) een case worden uitgeveegd.

 

 

Er dient alleen een casenummer te worden ingegeven en vervolgens op 'Verwijderen' te klikken. Met deze actie worden de gegevens van de case verwijderd uit ALLE databases.

 

Het uitvegen van de case wordt wel weggeschreven in de historiek.

Via het rapportagescherm kan achteraf een lijst opgevraagd worden van de verwijderde cases.