Herinneringen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Herinneringen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Het systeem van de herinneringen is volledig herwerkt in DBFACT. De mogelijkheid bestaat nu om het niveau van herinnering te wijzigen (alle kolommen met het #-teken zijn aanpasbaar), de tekst van de herinneringen te bewerken teneinde deze te personaliseren, ze via verschillende middelen op te sturen (printer, fax, E-mail, …), het E-mail adres of het faxnummer te wijzigen alsook een werklijst aan te leggen voor de te versturen herinneringen. Er wordt ook een mogelijkheid gegeven herinneringen of gewone rekeninguittreksels op te sturen. Indien de klant een creditsaldo vertoont, wordt trouwens automatisch een rekeninguittreksel opgestuurd in plaats van een herinnering, naargelang de instellingen in veranderen variabelen.

 

In de kolom "Laatst verstuurd" wordt de datum vermeld waarop voor die relatie het laatst een herinnering werd aangemaakt.

 

Om een goede werking van de herinneringen te waarborgen moet minimaal Internet Explorer 6 geïnstalleerd zijn. Oudere versies van Explorer kunnen fouten veroorzaken die niet onder de verantwoordelijkheid van TML kunnen vallen.