Herinnering bestanden

Navigation:  Filebeheer >

Herinnering bestanden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

Protip

Per herinneringstype kan worden ingesteld of er kosten en/of interesten op moeten worden 'vermeld'. Het is vervolgens mogelijk om op de herinneringslayout de kosten/interesten apart weer te geven. Op de standaardlayout wordt deze uitsplitsing niet gedaan. Dit kan op aanvraag.

Kosten zijn in te stellen in de Veranderen Variabelen onder helpkey 952002, 952003 en 952004. Let hierbij op dat deze 3 verschillende kosten niet slaan op het type herinneringen maar pas worden gebruikt zodra er een herinningstype is met weergave kosten (bvb herinnering 4). In dit geval worden de kosten als volgt opgebouwd...

Herinnering 4 - Kosten 1

Herinnering 5 - Kosten 2

Herinnering 6 - kosten 3 + ...