Herindexeren

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het dossier > Onderhoud dossier >

Herindexeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aan een database (*.dbf) is meestal een index (of meerdere) indexen gekoppeld (*.cdx) . Deze indexen laten ons toe om sneller gegevens te halen uit de database .

 

Soms kan het zijn dat door een stroompanne of ander fenomeen de index beschadigd geraakt. Als dit het geval zou zijn dient U de bestanden te herindexeren. Hierbij gaat het programma eerst de oude index verwijderen, ook al is de index niet beschadigd) en daarna de index opnieuw creëren.

 

Het kan geen kwaad om af en toe te herindexeren. Als het programma duidelijk langzaam begint te worden mag U gerust herindexeren.

 

Pas wel op ! Bij grote dossiers kan het herindexeren lang duren ! Zorg ervoor dat U dit doet op een 'dood' moment of als het noodzakelijk is.

 

 

Tabblad 'Algemeen'

 

Indexeren van files

Globaal  : Alle bestanden worden geherindexeerd

Relaties  : Bestanden die met relaties te maken hebben worden geherindexeerd

Artikelen  : Bestanden die met artikelen te maken hebben worden geherindexeerd

Beheer  : Bestanden uit het 'File Beheer' worden geherindexeerd

Financieel  : Bestanden die met het financieel beheer (banken,...) te maken hebben worden geherindexeerd

Commercieel  : Bestanden die met het commercieel beheer (prijsoffertes,leveringen,servicerapporten,...) te maken hebben worden geherindexeerd

Facturatie  : Bestanden die met facturen & facturatie te maken hebben worden geherindexeerd

Memo velden reorganiseren

Memo-velden uit een database worden bewaard in een apart bestand, nl. *.fpt . Als je deze optie aanvinkt worden ook deze bestanden gereorganiseerd.

 Herstellen Ultra-Search

Hierbij worden de ultra-search bestanden geherindexeerd. Deze bestanden worden gebruikt voor het opzoeken van relaties en artikelen en kunnen zeer groot zijn. Hou er rekening mee dat als U deze optie aanvinkt de herindexering in tijd zal toenemen.

 Bestanden aanzuiveren

Als U in een database een artikel 'delete' dan blijft het record bestaan in de database maar wordt de status van dat record op 'deleted' (verwijderd) gezet. Het grote voordeel herivan is dat het verwijderde record nadien nog kan worden opgeroepen. Het nadeel is wel dat de database even groot blijft dan voordien ook al bevat de database gegevens die U niet meer nodig heeft. U kan deze 'deleted' records definitief verwijderen  door de database aan te zuiveren.

Artikelbestand-Relatiebestand aanzuiveren

U kan de artikel- en relatiebestanden afzonderlijk aanzuiveren zodat U uw oude relaties en artikelen niet kwijt bent.

Opgelet ! als U deze optie activeert dan bent U alle gegevens die op verwijderde status staat definitief kwijt !!! Voor de meeste bestanden kan dit geen kwaad maar voor andere bestanden zoals de relatiesen de artikelen wel. U bent op die manier oude relaties en artikelen kwijt zonder herstel achteraf !

Dossierpad uitsluiten

Bij het herinderen worden alle bestanden uit het dossier én ook alle bestanden uit de map 'dbfact' geherindexeerd. Het nadeel hiervan is dat als er andere gebruikers op dat moment in dat dossier of een ander dossier werken U foutmeldingen tijdens het herindexeren kan krijgen omdat andere gebruikers bestanden exclusief geblokkeerd hebben op hun pc.

Schakel alleen deze optie aan als u met meerdere dossiers werkt en U alleen dit dossier wil herindexeren zonder dat anderen daar last van hebben

Tijdelijke bestanden verwijderen

Hiermee worden de bestanden uit de c:\foxwtXX\-map  verwijderd.

Backorders verwijderen tot

Hiermee kan U oudere (niet meer openstaande) backorders verwijderen tot een bepaalde datum.

 

 

 

Tabblad 'Bestand'

 

 

Op dit tabblad kan U slechts 1 of enkele bestand(en) herindexeren  in plaats van een volledige herindexering van het dossier.

Bovenaan kiest U de database die U wenst te herindexeren. Door op de knop 'Toevoegen ' te klikken wordt de geselecteerde database toegevoegd aan de grid.

U kan een database uit de lijst verwijderen door op de knop 'Verwijderen ' te klikken.

Het herindexeren kan worden gestart met de knop 'Herindexeren ' onderaan het scherm.