Herberekenen prijzen

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer >

Herberekenen prijzen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Herbereken prijzen kunnen we de prijzen die afhankelijk zijn van mekaar laten herberekenen. Tal van functies worden zo bekomen, deels afhankelijk van welke parameters men actief heeft in het dossier:

 

 

Herberekening netto prijzen

Met het vernieuwde aankoopbeheer, kan een verband gelegd worden tussen de meerdere inkoopprijzen van de diverse leveranciers, en de enige nettoprijs op de artikelfiche vermeld. Nadat eventuele prijzen aangepast zijn bij de leveranciers van artikel, kan men deze nieuwe nettoprijs gaan herberekenen.

Opgelet: deze herberekening wordt als eerste uitgevoerd, aangezien de nieuwe nettoprijs gebruikt kan worden om als basisbedrag in een prijsformule dienst te doen

Pas bedrag toe

Niet in alle dossiers actief. Met deze functie kan een bepaalde prijs ingevuld worden met een bepaald bedrag.

Pas Factor toe

In dit veld wordt ingegeven welke factor er dient toegepast te worden op het daarnaast geselecteerde veld. Indien in in dit veld factor 1.20 invul dan zal de prijs die in het geselecteerde veld met 20% worden verhoogd. Zo kan men prijzen ook 2 % laten dalen door als factor 0.98 in te vullen.

Prijsformule toepassen

De artikelen die over een prijsformule beschikken zullen hier automatisch herberekend worden. Artikelen zonder prijsformule worden automatisch overgeslagen.

Opgelet: de prijsformule herberekent alleen de prijzen die aangevinkt zijn. De andere prijzen worden door een prijsformule 'links' gelaten.

Valuta herberekenen

Indien valuta's actief, kan men de aankoopprijzen in valuta laten herberekenen. Deze wordt daarna gebruikt om de nieuwe inkoopprijs in dossiermunt te berekenen.

Forceer overdracht naar

In principe wordt al automatisch een prijs 'gestuurd' naar de ingestelde prijs op de artikelfiche. Met deze optie kan men forceren om opzettelijk een bepaalde prijs (eenmalig) in te stellen

Samengestelde herberekenen

De artikelen uit de selectie die een samengesteld artikel zijn (samenstelling onder gelijk welke vorm), worden met deze functie automatisch herberekend.