Helpdesk module

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies >

Helpdesk module

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De helpdesk speelt een belangrijke rol binnen de organisatie en heeft als doel het ondersteunen van (zowel interne- als externe) klanten. Aan de ene kant zorgt de helpdesk voor de juiste contacten en informatie uitwisseling tussen eigen afdelingen onderling, aan de andere kant mag de helpdesk worden gezien als het visitekaartje van een bedrijf. Dit omdat hier veelal het eerste contact met klant plaatsvindt.

 

Het is dan ook erg belangrijk de klant juiste en goede service te verlenen.

 

Om de helpdesk te ondersteunen bij deze serviceverlening kan gebruik gemaakt worden van de Helpdesk module binnen DBFACT. Op deze manier komen de registratie, afhandeling en ondersteuningsresultaten van de ondersteuningsverzoeken terecht in de gemeenschappelijke database en is tevens bewaking van het hele proces mogelijk geworden.

 

De verrichtingen van de helpdeskmedewerkers bestaan hoofdzakelijk uit het aannemen en registreren van incidenten, het oplossen van bekende problemen, het doorverwijzen van incidenten naar de tweede lijn, het bewaken van de doorlooptijd van incidenten en het terugkoppelen naar de melder van een incident.

 

Daarnaast is de helpdesk door het continue contact met en inzicht in de situatie van de klant een bron van informatie voor het streven naar betere dienstverlening en servicekwaliteit.