Hans Grohe

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Hans Grohe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per leverancier moeten we een aantal gegevens inbrengen in het systeem met betrekking tot de methode waarop informatie wordt opgevraagd en de beveiliging van de verbindingen en de informatie die wordt verstrekt.

 

Laat ons de 2 schermen van dichterbij bekijken:

 

Via direct-menu 691 moeten we eerst onze instellingen doen.

 

 

Code:

Geeft weer welke XML-instelling we willen aanmaken of wijzigen.

Omschrijving:

Geeft een omschrijving van het soort verbinding, kan gelijk zijn aan de naam van de leverancier die de gegevens verstrekt.

Leverancier:

Kies hier één van de leveranciers die momenteel hebben ingetekend op de xml-online services van DBFACTw.

Relatienummer:

Geef hier het corresponderende relatienummer in het relatiebestand van uw dossier.

klantnummer bij leverancier:

Dit is uw XML username

Te versturen code:

Op welk veld in de artikelfiche moet deze aanvraag zich baseren. Je kan hier kiezen op stuknummer, volgnummer of referentie leverancier.

Orders gebruikersnaam

Gebruikersgegevens om bestellingen online te kunnen plaatsen bij Hans Grohe

Orders toegangscode

Wachtwoord nodig om online bestellingen te kunnen plaatsen bij Hans Grohe

HTTP Autorization type:

Niet nodig voor Hans Grohe

 

Op het 2de tabblad vullen we de rest van de gegevens in. Aangezien het momenteel enkel bij Hans Grohe mogelijk is om een online check te doen van de artikelgegevens moeten we hier slechts één URL ingeven.

 

 

Doorsturen orders

ftpcc.edicc.de