Mutaties grootboekrekeningen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

Mutaties grootboekrekeningen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via Direct-menu 182 kunnen alle mutaties grootboekrekeningen opgevraagd/afgedrukt worden, van de geselecteerde periode voor de geselecteerde rekeningen. Dit komt overeen met het grootboek. Er is keuze om de rekeningen al dan niet gecompacteerd te consulteren. Bij compacteren, worden de rekeningen op 1 lijn per boekhoudperiode samengesteld afgedrukt. Via Direct-menu 873 kan per rekening (of globaal via markeren en globaal wijzigen) ingesteld worden om deze te compacteren, door dit aan te vinken.