Grootboekrekening fiche

Navigation:  Filebeheer > Boekhouding bestanden > Grootboekrekeningen werklijst >

Grootboekrekening fiche

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze fiche bevat de belangrijkste informatie over een grootboekrekening

 

 

 

 

 

 

Nummer

Grootboekrekening, steeds 6 cijfers. De cijfers volgen het rekeningstelsel voor de Belgische boekhouding.  Indien een rekening met hetzelfde nummer al bestaat, dan wordt geweigerd om de nieuwe rekening bij te maken.

Omschrijvingen

Deze omschrijvingen moeten ingevuld zijn om een rekening bij te kunnen maken.  Indien u de rest van de omschrijvingen niet invult, wrodt automatisch de hoofd-omschrijving overgenomen voor de andere talen.

BTW-informatie

 

Vak

BTW-vak voor het boeken van de aankopen

81: Aankopen

82: Diensten

83: Investeringen

BTW rekening

Wordt deze rekening gebruikt voor doeleinden van BTW-aangifte en controlelijsten van de BTW, zoals de omzetvergelijking

Omzetrekening

Heeft  te maken met lijsten BTW omzetvergelijking. Indien bij de vergelijking tussen de saldo's van de grootboeken en de btw-berekening zelf er een verschil is, moet men nazien of al deze grootboekrekeningen netjes allemaal in rekening zijn gebracht.

Verworpen %

Een handige optie om een schatting te maken via de resultatenrekening met verworpen uitgave. Een aparte lisjt zorgt voor een rudimentaire schatting van de verworpen uitgaven a.d.h.v. deze lijst.

Algemeen gebruik

 

Compacteren

In de lijsten van de grootboekrekeningen worden de details niet afgedrukt, maar alleen het debettotaal, het credittotaal en het saldo per periode

Niet zichtbaar in lijst

Aanduiding dat de rekening niet meer actief is in de huidige werking van de boekhouding. Wegens historiek redenen mag men bv. de rekening niet verwijderen.

 

Bij het gebruik van de analytische boekhouding, kan men hier de standaard analytische rekening invullen die gebruikt wordt bij het tegenboeken

Extra informatie

 

Lijst aankopen

Aanduiding dat deze rekening gebruikt wordt om lijsten van erelonen te genereren, zoals erelonen advocaat of erelonen architect. Via de lijsten in de boekhouding, verkrijgt men een lijst met de totalen per leverancier, waarvan de boeking op deze rekening gebeurd is

Analytisch

 

Analytisch

Deze rekening moet tijdens het boeken van de aankoopfacturen analytisch gesplitst worden. Indien het vinkje niet aan staat, wordt nooit voorgesteld om de rekening analytisch te splitsen.

Standaard analyt. rek

Standaard analytische rekening. Deze analytische rekening wordt automatisch voorgesteld bij het invoeren van de analytische uitsplitsing in de boekhouding.

 

 

Boekingsbeveiliging

(Extra gegevens)

Verkoopjournaal

Deze grootboekrekening is al dan niet toegestaan in het verkoopjournaal

Aankoopjournaal

Deze grootboekrekening is al dan niet toegestaan in het aankoopjournaal

Financieel journaal

Deze grootboekrekening is al dan niet toegestaan in de financiële verrichtingen (bank, kas)

Diverse bewerkingen

Deze grootboekrekening is al dan niet toegestaan in diverse bewerkingen

Artikelen

Deze grootboekrekening is al dan niet toegestaan op een artikel