Groep/Soort/Volgnr wijzigen

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer >

Groep/Soort/Volgnr wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u het artikelnummer of een deel ervan wijzigen. De groepen, soorten en volgnummers vormen samen het volledige artikelnummer.

Om dit te kunnen wijzigen, kunt u via direct-menu 265 onderstaand scherm oproepen.

 

 

Linksboven kiest u wat u wenst te wijzigen. U kunt kiezen uit Artikel, Groep, Soort, de combinatie Groep/Soort en Import.

 

Artikel

Eén enkel artikel zal gewijzigd worden naar een nieuw artikelnummer.

 

Protip

Indien u hier kiest voor een nieuw artikelnummer, dat echter al bestaat bij een ander artikel, dan zal automatisch 'te vervangen' aangeduid worden als 'Samenvoegen'. Immers, u zult dan alle historieken en/of gegevens van het oude artikel overzetten naar het nieuwe artikel.

 

Klungelalarm

De methode om artikelen aldus samen te voegen houdt echter ook veel gevaren in:

a) stock van het oude artikel zal automatisch verdwijnen

b) het 'samengevoegde' artikel zal automatisch als 'verwijderd' staan, en in de opmerking komt automatisch te staan "Joined with ... " maar...

bij aanzuiveren artikelen, zal het artikel niét automatisch verwijderd worden! Immers, omdat de mogelijkheid bestaat dat er tijdens de conversie (samenvoeging) problemen hebben opgetreden, wordt het artikel niet onmiddellijk verwijderd bij aanzuiveren artikelen.

Oplossing: u zoekt het artikel, en klikt op 'herroepen', en daarna opnieuw op 'verwijderen'. Als men daarna artikelen aanzuiveren uitvoert, dan zal het artikel toch verwijderd worden.

 

Groep

Eén bepaalde groep zal integraal overgezet worden naar een andere (beter gekozen?) groep. Echter, indien er een artikel zou zijn, dat reeds bestaat met die nieuwe groep, dan zal hier een foutmelding komen.

Soort

Hier gaat men alle artikelen die onder een bepaalde soort vallen, een andere soort toebedelen. Ook hier gelden dezelfde opmerkingen als bij de groep: als er al artikelen zouden bestaan met de nieuwe combinatie groep/<nieuwe soort>/volgnummer, dan zal dit automatisch niet uitgevoerd worden.

Groep/Soort

Naar analogie, maar nu alleen de artikelen die de bestaande combinatie groep en soort hebben.

Import

Hier wordt de mogelijk geboden om een reeks van artikelen in te lezen via de button <Import> en daarvan dan de groep en/of soort te wijzigen.

 

Volgende knoppen vullen de functie in:

 

Toevoegen

Als u heeft aangeduid welk artikel/groep/soort of combinatie groep/soort u wenst aan te passen, klikt u op de knop 'toevoegen' om de opdracht in de lijst toe te voegen

Globaal markeren

Alle in de lijst aanwezige 'opdrachten' worden gemarkeerd om ofwel uitgevoerd ofwel verwijderd te worden.

Controleer Regel

Zal een controle gaan doen op de correctheid van aanpassing. Het kan soms zijn dat de aanpassing  bestaat in de gevraagde groep/soort combinatie.

Uitvoeren

Voert de gevraagde wijzigingen uit. Bovenstaande controle zal ook uitgevoerd worden. Ingeval dit proces lopende is kan je dit onderbreken door op de button <Esc> te drukken. Het huidige record wordt vervolgens nog afgewerkt, maar u ziet een melding dat de 'vraag om te stoppen' ontvangen is.

 

Protip

Hou er rekening mee deze aanpassingen heel lang kunnen duren. Wij raden u dan ook aan van dit enkel buiten de kantooruren uit te voeren, niet in het minst omdat het dossier gedurende de aanpassingsperiode niet beschikbaar is.

Protip

Gezien de zeer intensieve operatie, wordt aangeraden, dit ofwel op een snel werkstation uit te voeren, onder andere met een snelle netwerkverbinding, of liefst nog op de hoofdserver zelf, zodat zoveel mogelijk netwerktrafiek vermeden kan worden.

 

Klungelalarm

U dient als enige gebruiker aangelogd te zijn in DBFACTw aangezien dit een heel delicate operatie is en alle bestanden exclusief moeten kunnen worden geopend. Indien dit niet lukt, zult u de nummering niet kunnen aanpassen.

 

Vanzelfsprekend dient u voor dat u begint een volledige en geslaagde backup te maken van uw dossier!

Klungelalarm

Indien u met gemeenschappelijke artikelbestanden werkt, kunt u deze operatie gewoonweg niet uitvoeren. In dat geval rest u er maar één mogelijkheid: zoveel mogelijk van het bestaande artikel leegmaken, en op historiek zetten. Vergeet in dat geval ook niet de referenties en/of stuknummers uit te vegen, aangezien deze blijvend gecontroleerd worden bij de creatie en/of wijziging van andere artikelen (zie ook de parameters hieromtrent)