Grid in documenten

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het werken met grids >

Grid in documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

De grid in een document wordt aangevuld door op de onderste lijnen de gegevens in te vullen.

Eens een lijn is ingevuld wordt die in de grid geplaatst. Zoals al vermeld wordt in een grid niet gewijzigd.

 

Indien we een regel op de bon willen wijzigen dan gaan we als volgt te werk. Selecteer eerst de functie Regel Wijzigen. Alles rond de grid wordt grijs en kan niet worden gewijzigd of aangevuld in dit stadium. U bevindt zich nu in de edit-modus van de regels. Met de pijltjestoetsen kan u nu navigeren in de grid en de cursor, t.t.z. de gele balk op een bepaalde regel plaatsen. Druk vervolgens ENTER, de lijn wordt terug overgenomen in het onderste gedeelte van het scherm en u kunt hier de verbeteringen aanbrengen.

 

In de edit-modus kan u tevens een regel uitvegen door eerst de cursor op de regel te plaatsen en vervolgens de Deletetoets in te drukken.

 

Indien u de verbeteringen heeft aangebracht en u daarmee klaar bent, drukt u op ESC (escape-toets) en u bevindt zich terug in de toevoegmodus.

 

Klungelalarm

Voor bepaalde documenten bestaan beperkingen in de wijzigingen. In bepaalde gevallen kan u bijvoorbeeld de aantallen niet meer wijzigen (op facturen die al zijn afgesloten) Het systeem zal u hier op wijzen.