Globale situatie klanten

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Globale situatie klanten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Drukt de volledige lijst af van alle klanten die een openstaand saldo hebben (positief of negatief) op basis van alle niet afgepunte bewerkingen. Deze lijst is in principe voorzien voor de versies van DBFACT zonder boekhouding. Deze lijst geeft geen correcte resultaten voor de gebruikers van een pakket met boekhouding. De lijst die in de plaats hiervan moet gebruikt worden is de vervaldagbalans klanten.