Globaal mailen van documenten

Navigation:  Starten met DBFACTw > Werklijsten >

Globaal mailen van documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vanuit de factuurwerklijst kunnen verschillende gemarkeerde documenten in één beweging worden doorgemaild naar de betreffende klanten.

 

Het bepalen naar welk e-mailadres de e-mail moet gestuurd worden, kan, op basis van prioriteiten, worden ingesteld via helpkeys 960358 tot 960362 (bestelbon leverancier) en helpkeys 960363 tot 960366 (andere documenten).

Via deze helpkeys kan dus de prioriteit worden ingesteld. Wordt geen e-mailadres in het veld (bvb. e-mailadres bevestigingen of e-mailadres contactpersoon van het document) teruggevonden wordt een niveau lager gezocht.

Wordt er uiteindelijk geen e-mailadres gevonden zal het document niet door te mailen zijn.

 

 

In de werklijsten kan je vervolgens onder de button <Afdrukken> deze optie terugvinden Facturen doormailen naar klanten (bv. vanuit de factuurwerklijst)

 

 

 

In dit scherm staat een overzicht van alle mogelijk te versturen e-mails. Hier kan nog in gewijzigd worden. Onder de grid staat een combobox waarin voor de geselecteerde regel alle mogelijke e-mailadressen staan. Door daar een ander e-mailadres te kiezen kan je het adres nog veranderen. In de grid zelf kan het e-mailadres ook nog worden gewijzigd.

 

Op het moment van verzenden worden alle gemarkeerde documenten gegroepeerd per e-mailadres, relatie, taal en divisie. Daarna worden de e-mails verstuurd.

 

De teksten die gebruikt worden in de e-mails kunnen worden aangepast via Direct-Menu 14 (e-mail bevestigingen). In dit scherm kiest u voor documenttype ‘Globaal e-mailen documenten’. Er is één variabele dat kan worden gebruikt in de e-mails en dat is ‘Overzicht documenten’. Deze variabele bevat het type document + nummer + relatienaam + documentdatum.

 

 

De optie “Artikelgegevens in Excel-bestanden meesturen” gaat per meegestuurd document een extra Excel-bestand meesturen met een overzicht van de artikelen op dit document. De velden in dit Excel-bestand komen overeen met de velden gebruikt in de lay-out. Deze optie wordt onthouden bij het verlaten van het scherm. Als de optie wordt uitgezet, zal deze de volgende keer ook uitgeschakeld zijn.