Geïntegreerde functies

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Geïntegreerde functies

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het activeren van een module betekent in DBFACTw automatisch dat functionaliteit op diverse andere plaatsen dan aparte schermen terug te vinden is. Zo vinden we voor de prijzenmatrix

 

in het artikel zoek scherm bij de Button <Prijs/stock> de mogelijkheid om de prijssimulatie op te vragen

bij het artikel staat een Button <Prijzenmatrix> dat alle mogelijke directe of indirecte informatie betreffende prijzen en kortingen over het artikel weergeeft.

in het relatie zoekscherm kan men via de Button<opvragen> de kortingen opvragen van de relatie of een prijssimulatie uitvoeren.

in de artikel snelmenu krijgt men de optie 'prijsberekening simulatie' toegevoegd