Gemiddelde betalingstermijn

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Gemiddelde betalingstermijn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rechtstreekse toegang tot de functie toegankelijk in 'rekening courant klanten' (zie hoger). Laat toe de gemiddelde betalingstermijn van de klant zien, alsook de betalingstermijn per document.