Geldlade

Navigation:  Configureren > Werkstation configuratie >

Geldlade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Geldlade aanwezig

Vink hier aan of er al dan niet een geldlade aanwezig is gekoppeld aan dit werkstation

Mag geldlade openen

Vink hier aan of de geldlade manueel mag worden geopend via de functietoets