Abonnement Werklijst

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Management rapportering en ratio's > Abonnementen Service > Actieve werklijsten & Rapporten >

Abonnement Werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via deze werklijst doe je het beheer van je verschillende abonnementen in DBFACTw. Hier kan je ze aanmaken, aanpassen en verwijderen. Tevens kan je via deze werklijst de rapportage manueel gaan triggeren.

 

Deze werklijst wordt via direct-menu 1158 aangeroepen. Je komt dan terecht in onderstaand scherm wat uiteraard leeg is als er nog geen abonnementen zijn aangemaakt. In mijn geval heb ik dus bij wijze van voorbeeld reeds een aantal abonnementen aangemaakt.

 

 

Nieuw

Via deze button maak je een nieuw abonnement aan. Ik bespreek deze button verder

Opvragen

Met deze button vraag je het reeds aangemaakte abonnement op

Wijzigen

Pas het geselecteerde abonnement aan via deze button

Globaal wijzigen:

Actief

Actief vanaf

Enkel verzenden als resultaten

Historiek bewaren

Email gegevens toevoegen of verwijderen

Markeren

Werkt zoals in alle werklijsten

Verwijderen

Werkt zoals in alle werklijsten en zal de geselecteerde regels verwijderen uit de grid

Rapporteer

Via deze button trigger je de rapportage manueel. Hier lees je ook hoe je dit kan automatiseren

Maak Boot.xml

Wordt verderop in deze helpfile besproken. Meer informatie kan hier worden teruggevonden.

Sluiten

Spreekt voor zich

 

 

Aanmaken van een nieuw abonnement

 

Zoals hierboven vermeld dien je dus eerst en vooral op de button <Nieuw> te drukken. Vervolgens kom je in volgend scherm.

 

 

Eerst en vooral dien je te kiezen op wat je jezelf of iemand anders wenst te abonneren. Indien de gegevens bestaan en uit een van de beschikbare werklijsten kan worden gehaald dan gebruik je de button <Opzoeken Rapport> , indien je een iets meer 'exotischer' rapport wenst met meer gegevens of een combinatie van...dan dient er hoogstwaarschijnlijk door onze supportafdeling een script te worden aangemaakt en dan kan je dit vervolgens ook gaan gebruiken.

 

Opzoeken Rapport

Door het klikken op deze button krijg je een overzicht van alle filterdefinities* die zijn gemaakt. In dit overzicht kan je na selectie van de gewenste filter deze overnemen om te gebruiken in uw abonnement

Opzoeken Script

Voor wie zijn gading niet vindt tussen alle verschillende rapporten (filterdefinities) of een iets extremer rapport wenst kan er nog altijd een script worden aangemaakt.

De aanmaak van een script moet altijd worden bekeken door onze supportafdeling en kan speciaal voor u worden aangemaakt. Contacteer onze supportafdeling indien u hier meer informatie over wenst of indien u een offerte wenst.

 

 

*Wat zijn filterdefinities?

Filterdefinities zijn filters die zijn bewaard in verschillende werklijsten. Een filter kan bvb zijn 'Alle relaties die deze week jarig zijn!'

Deze selectie (querie) is in mijn geval bewaard in de relatiewerklijst. Via direct-menu 661 krijg je een overzicht van alle filterdefinities.

 

 

 

Actief

Door deze checkbox aan- of uit te vinken kan je het geselecteerde abonnement activeren of de-activeren

Actief vanaf

Indien de ontvanger(s) de rapportage pas opnieuw willen ontvangen vanaf een bepaalde datum dan kan je dit hier instellen

Enkel verzenden als resultaten

Als er geen resultaat is na het trekken van een bepaald rapport of script is het niet altijd nodig het rapport te verzenden vermits er dan bvb een lege PDF wordt aangemaakt met enkel de titel van het rapport. Als dit niet wenselijk is dan kan dit hier worden ingesteld (aangevinkt)

Filtertype

Uit welke werklijst werd de geselecteerde filterdefinitie genomen

Filteromschrijving

Hierin wordt de omschrijving van de filterdefinitie geplaatst

Export type

Hier kan je selecteren in welk formaat het geselecteerde formaat moet worden opgesteld

Acrobat Reader Formaat

Tekstbestand

Excel rekenblad

WORD document

HTML pagina

Rich Text Formaat

Foxpro bestand

XML pagina

Bestandsnaam

Dit is een optioneel veld. Geef hier de bestandsnaam op die moet worden gebruikt zodoende het rapport eventueel te bewaren.

Historiek bewaren

Indien dit wordt aangevinkt wordt er bij elke rapportage die wordt aangemaakt een bestand aangemaakt. Hiervoor wordt dan de bestandsnaam gebruikt die is meegegeven onder bestandsnaam maar deze naam wordt aangevuld met een timestamp.

Standaardrapport

Dit wordt automatisch ingevuld.

Te gebruiken rap.

Indien u voor deze rapportage een persoonlijk rapport wenst te gebruiken dan dient u deze hier te selecteren.

 

 

Op het 2de tabblad - Extra gegevens - kan je instellen welke DBFACTw-gebruikers moeten worden geabonneerd op het geselecteerde rapport.

Je kan zien welke gebruikers zijn gedefinieerd in DBFACTw. Dit zijn gebruikers met een ingevuld emailadres.

Tevens kan je hier een vrij emailadres toevoegen indien gewenst.

 

 

Hier gaan we de periodiciteit van het abonnement instellen, m.a.w. wanneer dient dit rapport te worden verzonden of te worden geplaatst.

Na dit te hebben gedaan is onze gevraagde rapport aangepast en kunnen we het dus gaan gebruiken ofwel manueel ofwel geautomatiseerd.