Gebruik

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelspecificaties >

Gebruik

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nu kan worden gestart met het gebruik:

 

Gebruik kenmerken via de Kenmerkvergelijk Werklijst

 

In de werklijst selectie kiest u voor :

- Alle artikelen waarvan u de kenmerken wilt zien/vergelijken OF

- Alle kenmerken, om zo tot een artikel resultaat te komen OF

- Een resultaat obv Kermerk(set)

 

Een eenmaal bewaarde selectie kan vervolgens via de werklijst filterkeuze direct worden opgevraagd.

 

 

Kiezen we nu voor Berekenen, dan zien we volgende scherm

 

 

We kiezen de waarden op basis waarvan we een vergelijking wensen en kiezen Afdrukken. We komen in de Kenmerk Koppelwerklijst en zien de resultaten die we middels wederom de knop Afdrukken

kunnen vergelijken. We hebben hier volgende opties: