Geavanceerde werklijstfuncties

Navigation:  Starten met DBFACTw > Werklijsten > Wat doen met ons resultaat? >

Geavanceerde werklijstfuncties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Heel wat functies zijn bechikbaar door met de rechtermuisknop te klikken op de kolom-hoofding.  Er komt een context-menu beschikbaar, waaruit, afhankelijk van de 'soort' kolom, andere keuzes mogelijk zijn.

In hetgeen volgt bespreken we de verschillende mogelijkheden.

Deze functies zijn uitermate krachtig, en het is begrijpelijk als u niet onmiddellijk alle mogelijkheden hiervan begrijpt. Een beetje experimenteren is hier een beetje de boodschap. U zult snel de kracht van deze functies  begrijpen.

 

 

Soorten kolommen

 

Afhankelijk van het soort kolom, verschijnt er een andere menu. Verder worden de verschillende functies apart beschreven.

 

We onderscheiden volgende soorten kolommen:

 

Numerieke kolom

De statistieken worden berekend voor de volledige kolom.

Tekst kolom

De statistieken worden uitsluitend berekend voor de gemarkeerde items in de lijst

Boolean kolom

Er wordt berekend hoeveel items aangevinkt staan (waar, true), en welke items niet aangevinkt zijn (onwaar, false)

Datum kolom

Een berekening van de statistieken kan gebeuren. De groepering gebeurt automatisch per dag, week, weekdag, maand, kwartaal of jaar

Relatie kolom

De statistieken kunnen berekend worden, maar tevens kunnen deze relaties

- opgeslagen worden als relatiefilter

- geopend worden in de relatiewerklijst

 

 

Verschillende functies

 

De context menu die, afhankelijk van het soort kolom, verschijnt, bevat meerdere van de onderstaande functies

 

Statistiek volledige lijst

De statistieken worden berekend voor de volledige kolom.

Statistiek gemarkeerde

De statistieken worden uitsluitend berekend voor de gemarkeerde items in de lijst

Statistiek gegroepeerd

Dezelfde berekeningen worden overgedaan, maar dan gegroepeerd volgens nog een ander veld (zie verder)

Export statistiek volledige lijst


Export statistiek gemarkeerde


Zoek in kolom

Met deze functie kunt u snel een bepaalde waarde terugvinden in de kolom.  als men een bepaalde waarde gezocht heeft, en men vraagt opnieuw zoeken in kolom, dan zal men verder met dezelfde waarde zoeken.

Kolombeheer

In sommige werklijsten bestaat de mogelijkheid om kolommen aan of uit te zetten. Deze instellingen worden per gebruiker onthouden.

Opslaan als relatiefilter


 

In de eerste twee gevallen krijgen we een schermpje dat de som, het totaal aantal lijnen, het gemiddelde, het minimum en het maximum weergeeft.

 

 

Totaal

De optelling van alle getallen uit de kolom wordt hier weergegeven

Aantal

Het aantal items (rijen) dat in de optelling betrokken is, wordt hier weergegeven

Gemiddelde

De gemiddelde waarde per rij wordt hier weergegeven. Normaal betekent dit gewoon het 'totaal' gedeeld door het 'aantal'

Minimum

De kleinste waarde uit de kolom

Maximum

De hoogste waarde uit de kolom

 

In het geval van de gegroepeerde statistiek verkrijgen we een tussenscherm. Bovenaan het scherm kunnen we dan een andere kolom kiezen die we wensen te gebruiken om te groeperen. In geval we daar opnieuw een datum-kolom kiezen, krijgen we zelfs de keuze uit opnieuw dag, week, weekdag, maand etc. Door daarna op de knop 'berekenen' te klikken, verkrijgen we het gewenste resultaat, dat we zelfs kunnen afdrukken of exporteren.

 

 

 

Datum kolom (met datums)

 

Een keuzelijst verschijnt om te groeperen volgens keuze: dag, week (= weeknummer), weekdag, maand, kwartaal, jaar.

 

 

 

Tekstkolom

 

Een overzicht van de verschillende waarden wordt gegeven, telkens met de aantallen volgens dat ze voorkomen. De lijnen die het meest voorkomen staan automatisch bovenaan de lijst.

 

Enkele praktijkvragen die hiermee opgelost zijn:

 

Hoeveel klanten heb ik per postnummer?

Welke omzet draai ik per weekdag (m.a.w. wat zijn mijn drukste weekdagen)?

Hoeveel facturen heb ik dit jaar al gemaakt?

Hoeveel leveringsbons moet ik nog factureren, en zo ja, voor welk (gemiddeld) bedrag?

Bereken het totaal van de leveringsbons die met wachtstatus 'in afwachting' staan, ten opzichte van de leveringsbons met wachtstatus 'voor facturatie'.