Fost Plus

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer > Kosten >

Fost Plus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Binnen DBFACT is het mogelijk om op basis van de module Kosten- en taksenbeheer en hieraan gerelateerde instellingen de Fost+ taksen te beheren en te koppelen aan uw artikelen. Gezien de Fost+ materie erg specifiek is inzake het soort produkten en de gewichten hiervan tesamen met de situatie van de klant wordt aangeraden bij de implementie hiervan contact op te nemen met onze helpdesk.

 

We willen toch een aantal instellingen / aandachtspunten al even vernoemen:

 

-Helpkey 960452 (via direct-menu 4)
Geen Fost+ - Deze parameter dient te worden geactiveerd indien het een relatie is waaraan geen Fost+ moet worden aangerekend.

-Helpkey 960055 (via direct-menu 4)

Verpakkingsgewicht voor kosten - Deze optie gebruikt u om in te stellen welke berekening er dient te gebeuren voor het verpakkingsgewicht. U heeft volgende opties: Artikel bruto gewicht - netto gewicht /artikelverpakkingsgewicht.

-Helpkey 960467 (via direct-menu 4)

Gewicht delen door verkoopsverpakking hoofdartikel – Deze optie dient geactiveerd te worden wanneer het systeem het gewicht moet delen door het aantal ingegeven als verkoopsverpakking om tot een juiste berekening te komen van de kosten.

-Diverse instellingen betreffende verpakkingseenheden, aantallen en te gebruiken hoeveelheden decimalen voor prijzen en/of aantallen van de eenheden.

-Eventuele layout aanpassingen voor de diverse commerciële documenten.