Operationele rapporten

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Operationele rapporten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DBFACT beschikt over een aantal financiële rapporteringen die in een beweging toelaten de situatie van de dag op te vragen en op te volgen. In de meeste gevallen gaat het over een momentopname op het ogenblik het dat het rapport wordt opgevraagd.

Deze rapporteringen zijn voorzien om de zaken op een gemakkelijke manier op te volgen. Ze zijn niet ontworpen om belangrijke managementbeslissingen te nemen. Hiervoor verwijzen wij naar de standaard rapporten zoals de balansen en resultaatrekeningen.