Filterdefinitie

Navigation:  Filebeheer > Filterdefinities > Filterdefinitie werklijst >

Filterdefinitie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een reeks criteria die samen een filter vormen, wensen we regelmatig te gebruiken. Vandaar dat DBFACTw voorziet om deze op te kunnen slaan.  Vanuit bv. het selectiescherm klik ik op opslaan, en ik bekom het onderliggende schermpje:

 

 

 

We onderscheiden hier een aantal velden:

 

Type Filter

Aanduiding voor welke tabel de filterdefinitie van toepassing is. Bv: Relatie

Omschrijving

Een eigen keuze van omschrijving kunnen we hier invullen. Zo kunnen we straks uit de lijst van filterdefinities makkelijk de opgeslagen filterdefinitie terugvinden.

Opmerking

Eventuele opmerking van deze filterdefinitie: waarom gemaakt, wat men er wilt mee bekomen, welke metingen men wenst uit te voeren.

Iedereen

Deze filter is beschikbaar voor elke DBFACTw gebruiker

Gebruikersgroep:

Deze filter is beschikbaar voor alle gebruikers die tot dezelfde gebruikersgroep behoren waarvoor deze filterdefinitie wordt opgeslagen

Gebruiker:

Deze filter is beschikbaar voor enkel deze gebruiker. DBFACTw gaat altijd standaard deze keuze voorstellen, zodat anderen niet nodeloos een lange lijst beginnen te krijgen van mogelijks te gebruiken filterdefinities.

Type:

Criteria, lijst of gemarkeerde lijst. Meer uitleg hier.

 

Opgelet: men kan slechts één keuze maken uit 'iedereen', 'gebruikersgroep' of 'gebruiker'.